DEVRENT--- Taih Olacak Tarihi DuvarYeni sayfanın başlığı
     iletişim
     Gezlevi'de Kullanılan Farklı Kelimeler
     Gezlevi Tarihi ve Coğrafyası
     Mevlüt Yanar Şiirleri
     Oğuzname ve Gezlevi'de Bu gün Kullanılan Atasözleri
     Sağlık-Beslenme Sayfası
     M Yanar Hikayeleri
     Aşık Ömer
     Büyük Şairlerden
     Molla Mustafa,Sadrettin Kütükçü,Helim Mehmet,S.Kılınçer
     Nüfus
     iki İdam İki Şehit
     Gezlevi İçin Gerekli
     Bağcılık
     Laiklikle İlgili Düşünceler
     SEÇİM-MAHALLİ İDARELER
     Mantarlar
     KİRAZ HAK: HERŞEY
     Aladağ-Yerköprü
     Toktamış ATEŞ
     sosyal devlet
     Nürnberg'i Hatırladım
     coğrafya soruları
     Gezlevi'de Eski Ramazanlar
     fakılar-holuslar
     Denizden Yaylalara
     KOP ve Karayolu Yatırımlarında Durum
     M.Kemal Kronolojisi
     Kürt Meselesine Newsweek Yaklaşımı
     Zorunlu Askerlik
     Kahramanlar-Kitap
     M. Kemal, Milli Mücadele’ye niye daha geç katılıyor?
     Anasayfa Aktarmaları
     Almanca Cevaplar
     inşaat davaları
     Mahkeme Dilekçe Örnekleri
     Mehmet Acar-Yatırımlar
     Kınalıade Ali
     HZ İSA nın Vefatı
     Kamulaştırma Kanunu
     KURU KİRAZ
     yörük
     Yörük 2
     yörük 3
     yörük 4
     Yörük İskanı
     gezlevi tarihine ilave
     Hadim Meteorolojik Verileri
     19 Mayıs ABD Askeri
     Ermeni katliamı
     Milletvekili Maaş Kıyaslaması
     bel kayması
     Saanen Keçileri
     Irbık Ülüğü hikaye
     Anasayfa Aktarması mart 2012
     anasayfa Aktarma mart 2012
     astım
     M. Kemalin 24 Nisan Meclis açış konuşması
     Aydınlı Aşireti Özelliklerinden
     SULAMA PROJESİ
     Thresi-Yasemin
     sarıçavuş
     Kalorifer
     Eğri Göl-Hasan SayındanYeni sayfanın başlığı
     Molla Mustafa
     Vefat Şiirleri
     Orhan Deresi
     19 0cak anasayfa aktarması 2015
     ilgili siteler
     Her Yönüyle Korualan---Bilal Erdek
     Anasayfa aktarmaları haziran 2016
     Dilekçe örneği
     vazgeçme
     temmuz 2016 anasayfası
     FRANSIZCA..ÇALIŞMALARIM
     Rusça Çalışmaları...Ya izuçayu russki yazık
     Bozkır Barajı...Gökdere
     İnsani Gelişme Endeksine ...ülkeler
     Gezlevi'li Ali Efe.... Yüzbaşılardan
     5.6.2017 Anasayfa akatarması
     Anket Yapalım
     Link listesi
     Sayaç
     bebrikya
     mustafa özlem
     ıinsani gelişme basamakları
     ŞİİR ÇALIŞMALARI
     HADİMİ
     yeni şiirler
     Yeni sayfanın başlığı
     rasül

Kaynak gösterilmeden siteden alıntı yapılamaz.


KULYANAR - Gezlevi İçin Gerekli


  


ELEŞTİRİ  2011
 

İki yıl boyunca acaba Korualan Belediye başkanlığı iktidar avantajını da kullanarak hangi hizmetleri halkımıza sunacak diye bekledik durduk. Arkadaşlarımızın şevkini kırmamak için söylenecek sözleri yuttuk.
Gördük ki son iki yıl heba olup gitti.Değil iktidardan olmak en küçük bir partinin bile gerçekleştirebileceği çalışmalar da yapılmadı.
Günü idare etmekten öte yapılan planlanan bir faaliyet yok…
Ancak görmemiş,çağdaş uygulamalardan habersiz dünyadan kopuk bir çok belediyenin yaptığı gibi kasaba içine yol kenarlarına birkaç kaldırım taşı dikildi ve özenle boyandı…Mevcut yollar iyice daraltıldı.Uçurum olan duvar başlarına korkuluk yaparak yolu genişletecekleri yerde,yayaların yürüyemediği boyalı taşlarla bölünmüş bir acayip durum çıktı ortaya…
Personel arasındaki bölücü uygulama hala devam ettirilmekte.Hala ezme ve bıktırma politikaları sürdürülmekte…Maaşlar düzenli ödenmemekte…Belediyeye gelen para ve harcanan paraların nereye harcandığını gösterir net bilgiler kamuoyuna açıklanmamakta… Belediyeden geçinmek üzre hayatlarını planlayanlar yeterince yiyemedikleri için homurdanmakta…
Bu yönetim için bol keseden konuşanlar yalan söylediklerini,halkı  kandırdıklarını itiraf etmekte…Kendileri hiç  arlanmadan “-EFENDİM AKILLI OLSALARDI,kanmasalardı.” Diye hala halkı suçlayan konuşmalar yapmakta…Bir kısmı süt dökmüş kedi gibi pusmuş,yeni dönemde hangi yalan ve dolanları   piyasaya süreceklerinin   hesaplarını yapmakta….
İktidar ise “Aslansınız kaplansınız “sözleriyle yönetimi   oyalamakta,harıl harıl iş bilen yerlere yatırımları akıtmakta…
Değirmenderesi suyu için kumpaslar kurulup suyu çalma hesapları   rakiplerce yapılmakta…
Kasaba nüfusu Belediye Başkanlığını ilgilendirmemekte…Kasabalık düşecek,köye dönülecekmiş tasası çekilmemekte…Bize bu dönem yeter anlayışı sürmekte…
Üretime destek, dertlere çözüm fikriyatı hiç gündeme bile getirilmemekte…Her belediye   Dünya Bankası,Kalkınma Ajansları vesaire gibi örgütlerden bağış niteliğinde   proje karşılığı destekler alırken konuya ilgi gösterilmemekte…..
Üzgünüz kasabamız adına…
Gezlevililer kaliteli hizmetlere layıklar… Bunun için canlanın çabalayın didinin….İnanıyorum ki mevcut yönetimimiz   de bir çok yatırım alabilir,halkın refah düzeyini yükseltebilir…
Dost acı söylemeli arasıra…


GEZLEVİ    İÇİN    YAPILMASI    GEREKENLERDEN BİRKAÇI

MEVLÜT YANAR

1.Yıllardır gen olan otlak ve tarlaların bedeva olarak sürülmesi yonca veya korunga ekilmesi. (Böylece saman üretimi artacak hayvancılık ve arıcılık gelişecektir. Kaynak Tarım Bakanlığı Korunga ekimini destekleme fonundan temin edilecktir. Engebeli arazileri vatandaşlarımız kendileri sürdükleri takdirde dekarına 40 lira sürüm ücreti ödenecektir.)

2.Kış mevsiminde derelerimizden akan bol sudan istifade etmek için mühendislerce uygun görülecek bir yere hidroelektrik santrali kurdurulacak. Her haneye ücretsiz veya çok düşük ücretle elektrik verilerek tüp ve odun kömür tasarrufu sağlanacak,halkımız rahata erdirilecektir. Fazla üretilen elektrik devlete satılarak giderler finanse edilecektir.( İnanmayanlar konuyla ilgili yasal düzenlemeyi okumalılar. Kaynak ilgili kurumlardan sağlanamadığı takdirde kredi kullanılacaktır. Ayrıca Dünya Bankası ve Avrupa Birliği çevre fonları devreye sokulacaktır.)

 1. Her eve güneş enerjisi takdırılacaktır.(Kaynak Dünya Bankası-AB çevre fonları. Ayrıca 300 güneş enerjisi kurulumu belediye öncülüğünde pazarlık edileceğinden fiyat ve taksit konusu en uygun şekle sokulacaktır.Tabii ki bedevaya yaptırma imkanı bulunamazsa...)

4.Muhtelif yerlerden toprak örnekleri alınarak tahlil ettirilecek,hangi ürünlere uygun olduğu hangi gübrelerin kullanılması gerektiği konularında üreticilerimize seminerler verdirilecektir.

5.Su ark ve bendleri hiçbir ayrım yapılmadan elden geçirilecek su israfı önlenecektir.

6.BELEDİYE GELİRLERİ VE HARCAMALARI DÜZENLİ OLARAK HALKIN GÖREBİLECEĞİ YERLERE ASILACAK.HERKES NEYİN NASIL YAPILDIĞINI GÖRECEK ANLAMADIĞI KONULARI GELİP İLGİLİLERİNDEN SORABİLECEKTİR.

 1. Korualan kalkındırma ve yardımlaşma derneği kurulacak. Dernek bünyesinde üniversitede okuyan öğrencilere ve hastalara yönelik bir fon oluşturulacak.Bu fona yapılacak her türlü bağış ve zekat gibi gelirler dernek yönetimince isteyen herkesin izleyebileceği toplantılarda dağıtılacaktır.

  Ayrıca dernek yönetimi tarafından şenlik gibi uygulamalar planlanırsa belediye organları fiziki çalışmalarda yardımcı olacaktır. Ancak belediye bütçesinin kısıtlı imkanları bu alanda kullanılamayacaktır.

 2. Belediye hizmetleri herkese eşit olarak sunulacak,müracaat çok olduğunda sıralama yapılacak,aksamalar ilgililere telefon veya diğer şekillerde mutlaka bildirilecek iş güç kaybı engellenecektir.

 3. Belediye çalışanları halkla ilşkiler seminerine alınacak,görevde ihmal ve savsaklamaların önüne geçilecektir. Hiçbir personelin işine son verilmeyecek,verimliliklerini artırabilmek için gerekirse görev alanı değişimine gidilebilecektir.

 4. Halk Eğitim,Çıraklık Eğitim Merkezleri ve belediye imkanlarıyla kadın ve erkeklere ayrı ayrı meslek edindirme kursları düzenlenecektir.

 5. Hanımlar kültür merkezi açılarak burada hanımların sohbet etmeleri,sağlıklı beslenme,hamilelik,çocuk bakımı, el sanatları,islam ahlakı kursları yapılacak bu merkezde sürekli görevli bir hanım bulundurulacak,sigorta giderleri belediyece karşılanacaktır.

 6. Gençlere spor halkımıza düğün ve yemek işlerinde kullanabilecekleri kapalı bir alan kurulacaktır.

 7. İşsizlere iş için emek yoğun projeler geliştirilecek elektrik santrali inşaati,gölet inşaatleri ile iş temin edilecektir.Ücretsiz KPSS kursları açılacaktır.Dağcılık federasyonu,MEB ile görüşülerek dağ sporlarına ve doğa ile içiçe eğitim programlarına yönelik, müşterileri kamu kurumları ve okullar olacak turistik tesisler kurma çalışmaları yapılacaktır.

 8. Üniversite öğrencilerine destek olmak için isteyenlere yaz aylarında ücret ve sigortaları ödenerek belediye kontrolünde iş verilecektir. Mesela Türkçe öğretmenliğinde okuyanlara Gezlevi Türkçesi konulu bir tez hazırlatılacaktır ve telif hakkı belediyeye alınacaktır.

 9. Ziraat teşkilatlarıyla birlikte toprak ve iklim şartlarımıza uygun yeni ürün arayışına girilecek

  tir.

 10. İmar planı değiştirilerek halkımıza konut yapabilecekleri yeni arsalar kazandırılacaktır.Özellikle inşaat plan ve ruhsatlarının belediyece hazır edildiği,altyapısının hazırlandığı alanlarda ucuz konut yapım imkanı sunulacaktır.

 11. Büyük bir salonda ücretsiz internet kütüphane ve müze hizmetleri sunulacak bir veya iki kişinin burada istihdamı kültür bakanlığının desteğiyle sağlanacaktır.

 12. Köy önünün sulanması için münendislerce belirlenecek yerlere sondajlar yapılacak su bulunduğu takdirde kuarak alanlar teberik kızılağaç dahil olmak üzere sulanacaktır. Su bulunamazsa devlet organları devreye sokularak Dedemli çayı kenarından alınacak sular kayhan Kayardı,Teberik Kızılağaç,köy önü mıntıkalarına aktarılacaktır.

 13. Yenice Gökseki diyarlarını sulanması için Ballıca göleti en kısa sürede yapılacaktır.Ben bu arazinin karstik arazi olduğunu su tutmasının mümkün görülmediğini biliyorum ama,çok derin olmamak şartıyla bu mıntıkaları sulayacak miktarda su toplayacak bir göletin mümkün olduğuna inanıyorum. Hocalardaki küçük gölet ve Mernek yaylası göleti de benzer şartlara sahiptir. Konu gerektiğince ele alınırsa mutlaka gerçekleştirilir. Bu göletin yapılması halında inbaşından çıkan suyun debisinde de artış görülecek mevcut su basarların sulama sıkıntısı kalmayacaktır. Bu gölet ve derelerdeki bendlerin hepsine uygun balık yavruları atılarak balık üretimi sağlanacaktır.

 14. Lise ve İlköğretim okullarıyla mescit ve camilerimizin proplemleri çözülecektir.

 15. Hadimle ulaşım peryodik hale getirilecek Hadim Meslek yüksek okulu öğrencilerinin bir kısmı ile görüşülerek kasabada atıl duran kiralık evlerin dolması ve esnafın cirosunun artması sağlanacaktır.

 16. Ali Güven Beyin projelerinin tamamlanması sağlanacaktır.

 17. Yalınçevre kasabasıyla ilişkiler sıklaştırılacak,iki kasabanın birleşmesi sağlanarak kasabalık konumu risk altında kalmaktan kurtarılacaktır.

 18. Mevcut başkan adayları ve daha önce başkanlık ve meclis üyeliği yapmış olanlarla ,kasabının eşrafı ile ve katılmak isteyen herkesle yeni projeler geliştirme konusunda görüş alışverişinde bulunulacaktır

 19. Kirazcılık konusunda tecrübe sahibi olan birkaç kişiyle kiraz merkezleri köydeki hasattan önce gezilerek piyasa bilgileri toplanacak ve halkımızın istifadesine sunulacaktır.

için olumlu sonuçlar doğuracaktır kanaatindeyiz.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

GAM YÜKLERİ İLE YÜKÜMÜZ TUTTUK

Aşık ÖMERden

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Hicran katarının kervanıyız biz
Feleğin ağusun aşında bulduk
Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

Hakikat yolunu tutmuş gideriz
Kemlik edenlere iy'lik ederiz
Hazret-i Hüda'nın emrin tutarız
Rah-ı hakikatın rehvanıyız biz

Ey Ömer aşk ile irfan yoluyuz
Serv-i tubaların servi dalıyız
Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
Sevmiyenin şah ü hakanıyız biz

Bağrıma Ekin Tohum

Bağrıma ekin tohum
Yeşersin sakin ruhum


Milyonlarca yıl ben de
Yemyeşildim mutluydum
Canlılar gezdi tende
Sevgiliydim kutluydum


Bana ekseniz tohum
Gülümser temiz ruhuım


Ağaçlıydım ev oldum
Dallarım kuşa yuva
Sincaplara üst yoldum
Şen şakraktı dağ ova


Hasretim verin tohum
Murada ersin ruhum


Sel götürmesin beni
Sular şarkı söylesin
Yel üfürmesin emi
Çiçeklerle söyleşin


Bir kazma ve bir tohum
Sabırsız bekler ruhum

11.Şubat 2008

Mevlüt YanarErişilmez

Bir erişilmeze duyulan özlem
Ruhları ateşte tava getirir
Dünya avucunda hükümdar olur
Belki mevlasına çabuk yetirir

Mevlüt Yanar

HADİM ADININ KÖKENİ
Hadim adını Keykubad’ın valisi Kamerüddin Hadim Bey den almıştır. (Büyük Sultan Alaaddin Keykubad Hadim Ermenek üzerinden Silifke’ye ordu yürütüp bölgeyi Ermenilerden temizleyince Kamerüddin Hadim Lala yı yöreye yönetici yapmış, onun başarılı yönetimi bahsedilen yerlerin Hadimeli olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Konuyla ilgili makalem Hadimin sesi gazetesinde 1994 te yayımlanmıştı. Bu konuda ipucu bilgileri Prof Osman Turan ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” adlı eserinde bulunmaktadır.) Selçuklu sonrası Hadim İli Karaman Beyliğinin vatanı olunca İklim-i Karamanın bir parçası olmuş ve önemini yitirmiştir. Ancak idari birim olarak Merkezi bazen Pillonda (Taşkent-Pirlerkondu-Philedelfia…), bazen Hadim olmak üzere varlığını sürdürmüştür. 18.Yüzyılda Ebu Said Muhammed Hadimi’nin ülke çapında bilim ve tasavvuf adamı olarak ünlenmesi Hadim’i de Osmanlı Ülkesinde hatırı sayılır konuma yükseltmiştir. Zaman zaman Karaman ilçesine bağlanan Hadim 1926 da Hakettiği ilçelik ünvanını tekrar kazanmıştır.

http://www.gezlevi.com/2014/01/hadim-adinin-kokeni-hadim-nedir-nedemek/