DEVRENT--- Taih Olacak Tarihi DuvarYeni sayfanın başlığı
     iletişim
     Gezlevi'de Kullanılan Farklı Kelimeler
     Gezlevi Tarihi ve Coğrafyası
     Mevlüt Yanar Şiirleri
     Oğuzname ve Gezlevi'de Bu gün Kullanılan Atasözleri
     Sağlık-Beslenme Sayfası
     M Yanar Hikayeleri
     Aşık Ömer
     Büyük Şairlerden
     Molla Mustafa,Sadrettin Kütükçü,Helim Mehmet,S.Kılınçer
     Nüfus
     iki İdam İki Şehit
     Gezlevi İçin Gerekli
     Bağcılık
     Laiklikle İlgili Düşünceler
     SEÇİM-MAHALLİ İDARELER
     Mantarlar
     KİRAZ HAK: HERŞEY
     Aladağ-Yerköprü
     Toktamış ATEŞ
     sosyal devlet
     Nürnberg'i Hatırladım
     coğrafya soruları
     Gezlevi'de Eski Ramazanlar
     fakılar-holuslar
     Denizden Yaylalara
     KOP ve Karayolu Yatırımlarında Durum
     M.Kemal Kronolojisi
     Kürt Meselesine Newsweek Yaklaşımı
     Zorunlu Askerlik
     Kahramanlar-Kitap
     M. Kemal, Milli Mücadele’ye niye daha geç katılıyor?
     Anasayfa Aktarmaları
     Almanca Cevaplar
     inşaat davaları
     Mahkeme Dilekçe Örnekleri
     Mehmet Acar-Yatırımlar
     Kınalıade Ali
     HZ İSA nın Vefatı
     Kamulaştırma Kanunu
     KURU KİRAZ
     yörük
     Yörük 2
     yörük 3
     yörük 4
     Yörük İskanı
     gezlevi tarihine ilave
     Hadim Meteorolojik Verileri
     19 Mayıs ABD Askeri
     Ermeni katliamı
     Milletvekili Maaş Kıyaslaması
     bel kayması
     Saanen Keçileri
     Irbık Ülüğü hikaye
     Anasayfa Aktarması mart 2012
     anasayfa Aktarma mart 2012
     astım
     M. Kemalin 24 Nisan Meclis açış konuşması
     Aydınlı Aşireti Özelliklerinden
     SULAMA PROJESİ
     Thresi-Yasemin
     sarıçavuş
     Kalorifer
     Eğri Göl-Hasan SayındanYeni sayfanın başlığı
     Molla Mustafa
     Vefat Şiirleri
     Orhan Deresi
     19 0cak anasayfa aktarması 2015
     ilgili siteler
     Her Yönüyle Korualan---Bilal Erdek
     Anasayfa aktarmaları haziran 2016
     Dilekçe örneği
     vazgeçme
     temmuz 2016 anasayfası
     FRANSIZCA..ÇALIŞMALARIM
     Rusça Çalışmaları...Ya izuçayu russki yazık
     Bozkır Barajı...Gökdere
     İnsani Gelişme Endeksine ...ülkeler
     Gezlevi'li Ali Efe.... Yüzbaşılardan
     5.6.2017 Anasayfa akatarması
     Anket Yapalım
     Link listesi
     Sayaç
     bebrikya
     mustafa özlem
     ıinsani gelişme basamakları
     ŞİİR ÇALIŞMALARI
     HADİMİ
     yeni şiirler
     Yeni sayfanın başlığı
     rasül

Kaynak gösterilmeden siteden alıntı yapılamaz.


KULYANAR - coğrafya soruları


 

 

Adı Soyadı ....................... Coğrafya 10. Sınıf II-I Yazılı Sınav Sorularıdır. ../04/2009

Numarası:.......................... Puanı...................

 

 

 

SORULAR

 

 

1.Batı Toroslarda vadi,yamaç,fay,karstik ve artezyen kaynaklarından hangisi yaygın şekilde bulunur?

...............................................................................................................................................................

2.Nemrut Gölü,Acı Göl,Meke Tuzlası ve Gölcük hangi göl grubundandır?

............................................................................................................................................................

3.Hangi bölgemizdeki akarsularımızın hidroelektrik potansiyeli fazladır? Niçin?

.................................................................................................................................................................

4.Verilen cümlelerin boşluklarını doldurunuz.

a.Akdeniz ve Ege kıyılarında ............................. tahrip edildiği,toprağın inceldiği alanlarda dikenli çalılardan oluşan .................................. adı verilen bitki örtüsü görülür.

b. Muğla – Köyceğiz çevresinde yetişen ...................... ağaçları .............................. bitkilere örnektir.

c.Ülkemiz arazilerinin % 27,64 ü .................., % 21,85 i ......................ve ...................... arazisidir

d.Kuzeydoğu Anadoluda .............................., delta ovalarında ...................... topraklar görülür..

5.Ekonomide ikincil faaliyetler olarak adlandırılan faaliyetler hangileridir.

................................................................................................................................................................

6.Göçlerin doğal ve sosyal nedenlerini yazınız.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.Düzgün bir üçgene benzeyen nüfus piramidi hangi ülkelerin nüfus yapısını gösteriri? Niçin?

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

  1. Avrupa,Çin ve Hindistan gibi ülkeler kalabalık nüfusludur,niçin?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Yaklaşık iki milyon yıl önce nüfus artış sıçramasının birincisi görülmüştür,niçin?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.Nüfus sayımı yapılmasına niçin gerek duyulmaktadır? Anlatınız

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Başarılar... 

 

Adı Soyadı.................................. .... 04. 2009

Numarası ................................... Puanı............

 

Lise 10 .Sınıf II-I Yazılı Sınav SORULARIDIR.

 

1.Ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmek için nüfusun sayılması niçin gereklidir?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Yaklaşık 10 bin yıl önce dünya nüfusunda ikinci sıçrama yapılmıştır. Nedeni nedir?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Sahra çölü,Himalaya dağları ve Sahra çölü Dünyanın az nüfuslu bölgeleridir. Niçin?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Sanayi devrimi öncesi toplumlarda ve bugün Bangladeş gibi ülkelerde hangi tip nüfus piramidi görülür. ? Niçin?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.Ekonomide birincil faaliyetler hangi sektörleri ifade eder?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.Akdeniz Bölgesinde ve Karadeniz Dağlarının kuzey yamaçlarında hangi toprak türleri görülür, bu topraklar hangi ürünlerin yetiştirilmesine uygundur?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.Boşlukları doldurunuz.

a.Ülkemizin topraklarının % 22,78 i .........................,% 27,64 ü ise ....................... arazisidir.

b.Makiler Akdeniz kıyılarında ........................-................. metreye,Ege kıyılarında ise ....................

-................... metreye kadar çıkabilmektedir.

c.Erzurum -Kars platosunda ............................... bitkisi görülür. Çünkü bu yöre .............. mevsiminde de ................................ dır.

 

d.Göllerden .......................................... olanların suları tatlıdır. ............. Gölünün suları ise sodalıdır.

 

8.Salda ,Kestel,Karagöl ve Akgöl isimli göller hangi göl grubundandır.

.................................................................................................

9.Karadenizin 200 metreden daha derin kısımlarında niçin canlı yaşamaz?

............................................................................................................................................................................................................................................

  1. Kızılcahamam,Gönen ve Afyon'da görülen kaynaklarımızın ortak özellikleri nelerdir?

.............................................................................................................................................

 

Başarılar.


 

 

Adı Soyadı Puan.................

Numarası 9. SINIF Coğrafya B Grubu Tarih................

 

Sorular

 

  1. Mantarkaya nasıl oluşur.(10 puan)

 

 

 

2.Akarsularda denge profili nedir? (10)

 

 

 

Boşlukları doldurunuz ( 7,5 .4 puan=30)

3.Jips kalker ve kayatuzu gibi suda çözülebilen kayaçların olduğu bölgelerde görülen aşınım ve birikim şekillerine ......................................... şekiller denir.

 

4.Atmosferin................................... katmanında gazlar iyon halinde olup radyo dalgaları iyi iletilir.

 

5.Depremin şiddeti ..................................... ölçeğiyle ölçülür.

 

6.Muson rüzgarları ....................................... rüzgarlar grubundandır.

 

7.Ağrı dağı nasıl oluşmuştur?10 puan

 

 

 

8.Lapilli nedir?10 puan

 

 

9.Yamaç yağışları nasıl oluşur?10 puan

 

 

10.Tundra ikliminin özelliklerini anlatınız. (Nerede nasıl,ortalama sıcaklık ve yağış yazılmalı) 20 puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarılar.

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

GAM YÜKLERİ İLE YÜKÜMÜZ TUTTUK

Aşık ÖMERden

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Hicran katarının kervanıyız biz
Feleğin ağusun aşında bulduk
Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

Hakikat yolunu tutmuş gideriz
Kemlik edenlere iy'lik ederiz
Hazret-i Hüda'nın emrin tutarız
Rah-ı hakikatın rehvanıyız biz

Ey Ömer aşk ile irfan yoluyuz
Serv-i tubaların servi dalıyız
Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
Sevmiyenin şah ü hakanıyız biz

Bağrıma Ekin Tohum

Bağrıma ekin tohum
Yeşersin sakin ruhum


Milyonlarca yıl ben de
Yemyeşildim mutluydum
Canlılar gezdi tende
Sevgiliydim kutluydum


Bana ekseniz tohum
Gülümser temiz ruhuım


Ağaçlıydım ev oldum
Dallarım kuşa yuva
Sincaplara üst yoldum
Şen şakraktı dağ ova


Hasretim verin tohum
Murada ersin ruhum


Sel götürmesin beni
Sular şarkı söylesin
Yel üfürmesin emi
Çiçeklerle söyleşin


Bir kazma ve bir tohum
Sabırsız bekler ruhum

11.Şubat 2008

Mevlüt YanarErişilmez

Bir erişilmeze duyulan özlem
Ruhları ateşte tava getirir
Dünya avucunda hükümdar olur
Belki mevlasına çabuk yetirir

Mevlüt Yanar

HADİM ADININ KÖKENİ
Hadim adını Keykubad’ın valisi Kamerüddin Hadim Bey den almıştır. (Büyük Sultan Alaaddin Keykubad Hadim Ermenek üzerinden Silifke’ye ordu yürütüp bölgeyi Ermenilerden temizleyince Kamerüddin Hadim Lala yı yöreye yönetici yapmış, onun başarılı yönetimi bahsedilen yerlerin Hadimeli olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Konuyla ilgili makalem Hadimin sesi gazetesinde 1994 te yayımlanmıştı. Bu konuda ipucu bilgileri Prof Osman Turan ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” adlı eserinde bulunmaktadır.) Selçuklu sonrası Hadim İli Karaman Beyliğinin vatanı olunca İklim-i Karamanın bir parçası olmuş ve önemini yitirmiştir. Ancak idari birim olarak Merkezi bazen Pillonda (Taşkent-Pirlerkondu-Philedelfia…), bazen Hadim olmak üzere varlığını sürdürmüştür. 18.Yüzyılda Ebu Said Muhammed Hadimi’nin ülke çapında bilim ve tasavvuf adamı olarak ünlenmesi Hadim’i de Osmanlı Ülkesinde hatırı sayılır konuma yükseltmiştir. Zaman zaman Karaman ilçesine bağlanan Hadim 1926 da Hakettiği ilçelik ünvanını tekrar kazanmıştır.

http://www.gezlevi.com/2014/01/hadim-adinin-kokeni-hadim-nedir-nedemek/