DEVRENT--- Taih Olacak Tarihi DuvarYeni sayfanın başlığı
     iletişim
     Gezlevi'de Kullanılan Farklı Kelimeler
     Gezlevi Tarihi ve Coğrafyası
     Mevlüt Yanar Şiirleri
     Oğuzname ve Gezlevi'de Bu gün Kullanılan Atasözleri
     Sağlık-Beslenme Sayfası
     M Yanar Hikayeleri
     Aşık Ömer
     Büyük Şairlerden
     Molla Mustafa,Sadrettin Kütükçü,Helim Mehmet,S.Kılınçer
     Nüfus
     iki İdam İki Şehit
     Gezlevi İçin Gerekli
     Bağcılık
     Laiklikle İlgili Düşünceler
     SEÇİM-MAHALLİ İDARELER
     Mantarlar
     KİRAZ HAK: HERŞEY
     Aladağ-Yerköprü
     Toktamış ATEŞ
     sosyal devlet
     Nürnberg'i Hatırladım
     coğrafya soruları
     Gezlevi'de Eski Ramazanlar
     fakılar-holuslar
     Denizden Yaylalara
     KOP ve Karayolu Yatırımlarında Durum
     M.Kemal Kronolojisi
     Kürt Meselesine Newsweek Yaklaşımı
     Zorunlu Askerlik
     Kahramanlar-Kitap
     M. Kemal, Milli Mücadele’ye niye daha geç katılıyor?
     Anasayfa Aktarmaları
     Almanca Cevaplar
     inşaat davaları
     Mahkeme Dilekçe Örnekleri
     Mehmet Acar-Yatırımlar
     Kınalıade Ali
     HZ İSA nın Vefatı
     Kamulaştırma Kanunu
     KURU KİRAZ
     yörük
     Yörük 2
     yörük 3
     yörük 4
     Yörük İskanı
     gezlevi tarihine ilave
     Hadim Meteorolojik Verileri
     19 Mayıs ABD Askeri
     Ermeni katliamı
     Milletvekili Maaş Kıyaslaması
     bel kayması
     Saanen Keçileri
     Irbık Ülüğü hikaye
     Anasayfa Aktarması mart 2012
     anasayfa Aktarma mart 2012
     astım
     M. Kemalin 24 Nisan Meclis açış konuşması
     Aydınlı Aşireti Özelliklerinden
     SULAMA PROJESİ
     Thresi-Yasemin
     sarıçavuş
     Kalorifer
     Eğri Göl-Hasan SayındanYeni sayfanın başlığı
     Molla Mustafa
     Vefat Şiirleri
     Orhan Deresi
     19 0cak anasayfa aktarması 2015
     ilgili siteler
     Her Yönüyle Korualan---Bilal Erdek
     Anasayfa aktarmaları haziran 2016
     Dilekçe örneği
     vazgeçme
     temmuz 2016 anasayfası
     FRANSIZCA..ÇALIŞMALARIM
     Rusça Çalışmaları...Ya izuçayu russki yazık
     Bozkır Barajı...Gökdere
     İnsani Gelişme Endeksine ...ülkeler
     Gezlevi'li Ali Efe.... Yüzbaşılardan
     5.6.2017 Anasayfa akatarması
     Anket Yapalım
     Link listesi
     Sayaç
     bebrikya
     mustafa özlem
     ıinsani gelişme basamakları

Kaynak gösterilmeden siteden alıntı yapılamaz.


KULYANAR - Rusça Çalışmaları...Ya izuçayu russki yazık


Rusça  Çalışmalar

izviniti---pajalusta   afedersin lütfen....

Gelecek zaman çekimi
Kullanılacak fiilden önce  bıt fiili şimdika zamanda çekilir...Örnek..
Ya budu  çitat...okuyacağım ...... çitat yani okumak mastar durumunda.. Bit fiili çekiliyor...Düzensiz bir fiil olup ezberlenecektir.
Tıy budiş gavorit...konuşacaksın
On budit igrat  oynayacak...erkek için
ana budit igrat    oynayacak...bayan için... on...erkek o dur...ana...kadın "o"dur...
Mıy budim gulat... gezeceğiz..
vıy  budite atdıhat....dinleneceksiniz.
ani  budut.izuçat.....öğrenecekler.....
zaman zarfları
zaftra..yarın
vıçera...dün
siyças...şimdi
sigodniya...bugün
Kak budit pagoda zaftra...Yarın hava nasıl olacak?...zaftra budit pagoda haraşo...Yarın hava iyi olacak...
pagoda..hava
plohe..kötü....haraşo..iyi
zaftra ya budu delat domanejiye zadoniye doma...yarın evde ev işleri yapacağım...
Rusçada geçmiş zaman
Rusçada geçmiş zaman çekilirken fiilin mastar eki atılır... Köke erkekler için "L"  kadınlar için "La"  çoğullar için  "Li" eklenir...
örnek..
Delat ..yapmak fiili
ya delal...yaptım..yapmıştım,yapıyordum,yapardım anlamlarında  erkek böyle söyler
Ya delala..."                        "                               "                         "           kadın böyle söyler
Tıy delal veya  tıy delala...sen yaptın
on delal  veya ana delala   o taptı.............
mıy delali....biz yaptık
vıy delali...siz yaptınız
oni delali..onlar yaptılar...
çitat okumak fiili
Ya çital...ya çitala   okudum,okumuştum,okuyordum,okurdum vs....
Dıy çital...dıy çitala
on çital..ana çitala
mıy çitali
vıy çitali
oni çitali  ...okudular
Pit...içmek fiili
ya pil....ya pila   erkek-bayan....içtim
mıy pili     ...içtik
Birkaç kelime
Erkek kelimeler....ateks   baba..peder------papa...baba-----
sın...oğlan                    brat...kardeş..            ...deduşka..dede               yunoşa..delikanlı     malçik...küçük oğlan                 dyadya..amca,dayı       muj...koca (eş)      druk...erkek arkadaş                vınuk..erkek torun
dişi kelimeler
mat..anne            mama ...anne.....    doç..kız evlat       sistra..kız kardeş            babuşka..nine     debuşka..kız  (ergen vr dah büyük)     debuçka...kız  0-12 yaş arası gibi
miyötya...teyze,hala      jena...karı...eş    padruga..kız arkadaş     vınuçka..kız torun..
*******************************************************
SAATler
Katori ças...sat kaç?
adin ças...saat bir
adinças dvatsat munit...   saat 1.2o
tri çasa..  saat üç
triçasa sorok peyat... saat  3.45
 
semçisof...saat yedi        sem çisof  pitnatsat munit... saat 7.15
****************************************************************
sayılar
adin...1     dıva...2     tiri ...3     çıtıri...4     peyat...5     şest...6     sem   ..7     vosim...8     deyvit...9           desit..10     adinatsıt..11          divinatsıt...12    trinatsıt...13    çitırnatsıt...14   pitnatsıt..15    şistnatsıt  16      simnatsıt...17     voysimnatsıt...18    divetnatsıt...19         dvatsit...20   dvatsit adin...21........
tritsıt...30               sorak...40       pidisiat...50      şizdisiat....60     simdisiat...70      voysimdisiat...80..     divinasta..90       sto...100      divesti...200    trista...300     çıtırısta...400     pitsot   ..500    şissot...600   simsot  ...700    voysimsot....800    divitsot  900
tıysıça   ..1000      divetıysıçı...2000    tritıysıçı   3000......
 
Rusçaya Giriş
Zıdravstvuyte:  Merhabalar  ( Saygı gösterilmesi gerekenlere söylenir)
zıdrastvuy.       Merhaba                          "                      "              "
privet.                Selam (Arkadaş ve emsalimize söylenir.)
dobreyeutra.Günaydın
Dobreyden. İyi günler
dobreyviçer.  İyi akşamlar
spakaynoy noçi: İyi geceler (yatmak üzereyken söylenir.)
kak vas zavut?  Nasıl çağrılırsınız? (adınız ne)
Kak tibya zavut. Adın ne?.............................Minya zavut  .......  : Benim adım ...... dır
Kak vas dila? Nasılsınız?                                      Haraşo:İyi
Kak dila?  Nasılsın                                                narmalna: Normal....
                                                                                 ni haraşo: İyi değil   ploha: KÖtü
A kak vıy: Peki Siz nasılsınız?.    A kak dıy?  Peki sen nasılsın
sıpasiba: Teşekkür                         Oçin piriyatna: Çok memnun oldum
Paka-paka: Güle güle  (Yakına giderken denir.Uzağa gidecekse söylenmez.)
Dasividaniya:Hoşça kalın
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Şahıs zamirleri
ya...ben-----dıy..sen...on...o (erkek olan o)......ana...o..(dişi olan o)---mıy...biz----vıy.siz----ani..onlar.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusça kril alfabesiyle yzaılıp okunmakta olup,bir süre sonra alfabesi verilecektir
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Birkaç kelime
ERkek kelimeler (Yazılış olarak kelime sonu sessiz harfse o kelime erkektir.İstisnalar vardır...Ali,mustafa gibi)
mıyaç.top----noj..bıçak----hılep..ekmek----klas..sınıf---les..orman---magazin..dükkan---teatr..tiyatro---avtobus..otobüs---zavod..fabrika---bilet..bilet---giroy..kahraman---Jurnal..Dergi---çay..çay---karandaş..kurşun kalem---stal..masa----glaz..göz----müzey..müze---payezd.tren----kluç..anahtar......situl..sandalye***urok..ders***drug..erkek arkadaş***tavariş..yoldaş***
sonu a ve ya ile biten erkek kelimeler...istisnalardan
papa.baba***deduşka.dede***yünoşa..delikanlı***dyadya..amca,dayı***muşina..adam
Yabancı dillerden gelen kelimelerden
payezd..tren***dom.ev***glaz..göz***jurnal..dergi***miyaç..top***klas..sınıf***tramvay..tramvay***
orta cins kelimelr----kelime sonları   o-e veya miya ile bitenler
dereva..ağaç***ozera..göl***zidaniye..bina***sabraniye..toplantı***şaştiye..mutluluk***yablaka..elma***likarstva..ilaç***solntse..güneş***platbe..elbise***rişiniye..çözüm***zidaravbe..sağlık***leta..yaz mevsimi***pole..saha,tarla***mısta..yer mekan***vinimaniye..dikkat***pismo..mektup***more..deniz***akno..pencere***imya..isim,ad***viremya..zaman vakit
Dişi cins kelimelr....sonu a veya ya ile biten kelimelerdir.
rıba.balık****daska.yazı tahtası***vada.su***ulitsa. cadde,sokak,evin dışarısı***karta.harita***piyesniya..şarkı***padruga.kız arkadaş*** beste***kartina.resim,tablo***rabota..iş,çalışma,faaliyet***Direvniya..köy***zıvezda.yıldız
komnata.oda***bukva..harf***maşina..makine.araba***zimliya..yeryüzü,zemin***armiya..ordu***strana..ülke***luna..ay***simya..aile***kuhniya..mutfak***ruçka..tükenmez kalem
devam...
eta..bu***doma..evde***tut..burada***do..  ...e kadar***tam..orada***data..tarih 2.9.2016 gibi***mama.anne **tot..şurada***da..evet***yu..akıl,beyin***dam..kavalye
eta papa?  Rusçada soru cümlesi vurguyla yapılır...Bu baba mı?   Da,eta papa...Evet bu baba
mama tut?anne burada mı?....Da mama tut...evet anne burada...
kıto ..kim?****şıto..ne?***niyet..hayır***ni..değil,olumsuzluk eki***no..ama fakat***a..ise,peki***i...ve***ili..veya***toje..de,da bağlacı***
brat.erkek kardeş***atets..baba peder papaz***sın..erkek çocuk***doç..kız evlat***malako..süt***yevropa..avrupa***grad..şehir***prafessar..profesör***student.öğrenci***studenka..kız üni..öğrecisi***pripadavatil..öğretmen..üni***slavar..sözlük***patalog..tavan***tavariş..yoldaş***abşejitie..okul yurdu***zvanok..zil***çizlo..sayı,rakam***uçepnik..ders kitabı***titrad..defter***voysim...sekiz***tsentr..şehir merkezi***uje..artık***sistra.kız kardeş***gruppa..grup***bumaga..kağıt***vaza..vazo***tekst..metin***auditorya...modern sınıf***magnitofon..kasetçalar***televizar..tv***gdiye..nereye***zdes.burada.bu şehirde***kıniga..kitap***
 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

GAM YÜKLERİ İLE YÜKÜMÜZ TUTTUK

Aşık ÖMERden

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Hicran katarının kervanıyız biz
Feleğin ağusun aşında bulduk
Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

Hakikat yolunu tutmuş gideriz
Kemlik edenlere iy'lik ederiz
Hazret-i Hüda'nın emrin tutarız
Rah-ı hakikatın rehvanıyız biz

Ey Ömer aşk ile irfan yoluyuz
Serv-i tubaların servi dalıyız
Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
Sevmiyenin şah ü hakanıyız biz

Bağrıma Ekin Tohum

Bağrıma ekin tohum
Yeşersin sakin ruhum


Milyonlarca yıl ben de
Yemyeşildim mutluydum
Canlılar gezdi tende
Sevgiliydim kutluydum


Bana ekseniz tohum
Gülümser temiz ruhuım


Ağaçlıydım ev oldum
Dallarım kuşa yuva
Sincaplara üst yoldum
Şen şakraktı dağ ova


Hasretim verin tohum
Murada ersin ruhum


Sel götürmesin beni
Sular şarkı söylesin
Yel üfürmesin emi
Çiçeklerle söyleşin


Bir kazma ve bir tohum
Sabırsız bekler ruhum

11.Şubat 2008

Mevlüt YanarErişilmez

Bir erişilmeze duyulan özlem
Ruhları ateşte tava getirir
Dünya avucunda hükümdar olur
Belki mevlasına çabuk yetirir

Mevlüt Yanar

HADİM ADININ KÖKENİ
Hadim adını Keykubad’ın valisi Kamerüddin Hadim Bey den almıştır. (Büyük Sultan Alaaddin Keykubad Hadim Ermenek üzerinden Silifke’ye ordu yürütüp bölgeyi Ermenilerden temizleyince Kamerüddin Hadim Lala yı yöreye yönetici yapmış, onun başarılı yönetimi bahsedilen yerlerin Hadimeli olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Konuyla ilgili makalem Hadimin sesi gazetesinde 1994 te yayımlanmıştı. Bu konuda ipucu bilgileri Prof Osman Turan ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” adlı eserinde bulunmaktadır.) Selçuklu sonrası Hadim İli Karaman Beyliğinin vatanı olunca İklim-i Karamanın bir parçası olmuş ve önemini yitirmiştir. Ancak idari birim olarak Merkezi bazen Pillonda (Taşkent-Pirlerkondu-Philedelfia…), bazen Hadim olmak üzere varlığını sürdürmüştür. 18.Yüzyılda Ebu Said Muhammed Hadimi’nin ülke çapında bilim ve tasavvuf adamı olarak ünlenmesi Hadim’i de Osmanlı Ülkesinde hatırı sayılır konuma yükseltmiştir. Zaman zaman Karaman ilçesine bağlanan Hadim 1926 da Hakettiği ilçelik ünvanını tekrar kazanmıştır.

http://www.gezlevi.com/2014/01/hadim-adinin-kokeni-hadim-nedir-nedemek/
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=