iletişim
     DEVRENT--- Taih Olacak Tarihi DuvarYeni sayfanın başlığı
     Gezlevi'de Kullanılan Farklı Kelimeler
     Gezlevi Tarihi ve Coğrafyası
     Mevlüt Yanar Şiirleri
     Oğuzname ve Gezlevi'de Bu gün Kullanılan Atasözleri
     Sağlık-Beslenme Sayfası
     M Yanar Hikayeleri
     Aşık Ömer
     Büyük Şairlerden
     Molla Mustafa,Sadrettin Kütükçü,Helim Mehmet,S.Kılınçer
     Nüfus
     iki İdam İki Şehit
     Gezlevi İçin Gerekli
     Bağcılık
     Laiklikle İlgili Düşünceler
     SEÇİM-MAHALLİ İDARELER
     Mantarlar
     KİRAZ HAK: HERŞEY
     Aladağ-Yerköprü
     Toktamış ATEŞ
     sosyal devlet
     Nürnberg'i Hatırladım
     coğrafya soruları
     Gezlevi'de Eski Ramazanlar
     fakılar-holuslar
     Denizden Yaylalara
     KOP ve Karayolu Yatırımlarında Durum
     M.Kemal Kronolojisi
     Kürt Meselesine Newsweek Yaklaşımı
     Zorunlu Askerlik
     Kahramanlar-Kitap
     M. Kemal, Milli Mücadele’ye niye daha geç katılıyor?
     Anasayfa Aktarmaları
     Almanca Cevaplar
     inşaat davaları
     Mahkeme Dilekçe Örnekleri
     Mehmet Acar-Yatırımlar
     Kınalıade Ali
     HZ İSA nın Vefatı
     Kamulaştırma Kanunu
     KURU KİRAZ
     yörük
     Yörük 2
     yörük 3
     yörük 4
     Yörük İskanı
     gezlevi tarihine ilave
     Hadim Meteorolojik Verileri
     19 Mayıs ABD Askeri
     Ermeni katliamı
     Milletvekili Maaş Kıyaslaması
     bel kayması
     Saanen Keçileri
     Irbık Ülüğü hikaye
     Anasayfa Aktarması mart 2012
     anasayfa Aktarma mart 2012
     astım
     M. Kemalin 24 Nisan Meclis açış konuşması
     Aydınlı Aşireti Özelliklerinden
     SULAMA PROJESİ
     Thresi-Yasemin
     sarıçavuş
     Kalorifer
     Eğri Göl-Hasan SayındanYeni sayfanın başlığı
     Molla Mustafa
     Vefat Şiirleri
     Orhan Deresi
     19 0cak anasayfa aktarması 2015
     ilgili siteler
     Her Yönüyle Korualan---Bilal Erdek
     Anasayfa aktarmaları haziran 2016
     Dilekçe örneği
     vazgeçme
     temmuz 2016 anasayfası
     FRANSIZCA..ÇALIŞMALARIM
     Rusça Çalışmaları...Ya izuçayu russki yazık
     Bozkır Barajı...Gökdere
     İnsani Gelişme Endeksine ...ülkeler
     Gezlevi'li Ali Efe.... Yüzbaşılardan
     5.6.2017 Anasayfa akatarması
     Anket Yapalım
     Link listesi
     Sayaç
     bebrikya
     mustafa özlem
     ıinsani gelişme basamakları
     ŞİİR ÇALIŞMALARI
     HADİMİ
     yeni şiirler
     Yeni sayfanın başlığı
     rasül
     işte...

Kaynak gösterilmeden siteden alıntı yapılamaz.


KULYANAR - gezlevi tarihine ilave
 1. Gezlevi Tarihine İlave 


  """Bu bilgiler alınırken lütfen  Mevlüt Yanar ve İsmail 
  soylu  isimlerini açıkça yazınız."Başka türlü alıntılamak
  yasaktır."""

  Göçüp gitti bu dünyadan. Allah rahmet eylesin Soylu 
  Dayımıza.2009 Yazında uzunca bir sohbetimiz olmuştu 
  da verdiği bazı bilgileri not etmiştim.Kaybolup gitmeden 
  okuyucularla paylaşmak istedim.

  Biliyoruz ki Osmanlılarda  Tımar sistemi  kaldırılmadan
   önce  köyleri  Tımar sahibi olan asker veya memurların 
  besledikleri Cebeli denilen atlı askerler kontrol altında
  tutarlar,huzuru ve üretimin devamlılığını sağlarlardı.
  II.Mahmut döneminde  bugünkü idari yapıya benzer 
  bir il,kaza nahiye ,köy idari mekanizması oluşturuldu.
  Bu çerçevede atanmış da olsalar muhtarlar görev aldı 
  köy yönetiminde  .

  İşte Soylu İsmail Dayıdan aldığımız Muhtarlık bilgileri.

  1.Bildiğim ilk Muhtar Hasan Efendidir. 
  (Hasan Efendi 1934 
  yılında Maldar soyadını almıştır.1959 ,
  yılında 90 küsür 
  yaşında vefat etmiştir. 36 sene muhtarlık 
  yapmış olup,
  tahminen 1890 lardan 1926 lara kadar 
  muhtarlığı sürmüştür.Hasan Efendi
  muhtarlığında  30 haneye 
  salma saldığını söylermiş.Yani 1890 larda Gezlevi  
  30 haneden  ibarettir.Bilemedik kırk olsun. Hasan
  Efendi bilgili bir kişidir de
  onun "Zaman gelecek mağribte anıran 
  eşeğin sesi maşrıktan 
  duyulacak" sözü bir darb-ı meseldi Gezlevililer için. 
  (Batıdan doğuya  kadar duyulacak)
  2.Şevket (Hasan Efendinin oğlu) Sucu Şevket'in adaldığı 
  dedesi)
  Hakkında Eğitmen dedemden " Hadimde  
  Armağanlarda  falan 
  adamın damında (adını unuttum.) atış yarışması yaptık.
  Hadim 
  civarının efeleri arasında  Şevket birinci olmuştu" 
  sözünü duymuştum.  (Aladağ Efeleri dahil.)
  3.Gara Hasan (Haili Çavuşun babası). Hakkında 
  ilkokuldayken 
  Mümin Ertek arkadaşımdan  Gara Hasan'ın ekinliğinde  
  Gıllıbiciklerin saldırısına uğradığını duymuştum.
  4.Gır İhtiyar (Mevlüt Çetinkaya)  1934 yılında kesin olarak 
  Muhtar olduğunu biliyoruz.Köyde sülalelerin soyisimleri 
  nüfus memuru ile Gırihtiyar tarafından konulmuştur.
  5. Süllü Ali (Marangoz olduğunu iyi saz çaldığını 
  büyüklerimden duydum)
  6.Abdurrahman Türe Mahmut Dedemin kardeşi 
  şehit Mehmet'in oğlu.Kaşınhanına göçtü.5-6 yıl evvel 
  vefat etti.
  7.Hasan Çavuş..Yıllarca Yemende asker olarak
  kalmıştı 1960 lı 
   yıllarda cami önünde  oturanlar tanırlar.
  8.Helim Yusuf  1946 yılında  muhtardı
  9.Gaba Mehmet 1948 de muhtardı
  Gır İhtiyar ıı. defa  1953 ten 1961 e kadar
  10.Soylu İsmail  1961 den itibaren 7 sene
  11.Gaba Musa  vekaleten
  12.Hasan Beğ vekaleten
  13. Yaycı Mustafa vekaleten
  14. Goreli Durmuş
  15.Güdülü Hasan
  16 BELEDİYE    
  1.Soylu İsmail  Başkan (iki dönem)
  2.Gavutçu Mustafa 1977-1980 12 eylül darbesine kadar
  3.Müslüm Öztürk Karslı Öğretmen
  4.Ramazan Durmazer
  5.Sefer Duman
  6.Ramazan Durmazer (Toplam üç dönem)
  6.Ali Güven
  7.İbrahim Akmaz.

  Ölenlere rahmet,yaşayanlara sağlık afiyet diliyorum.
  Hizmetlerine ben teşekkür ediyorum.Asıl değerlendirmeyi
  tabiki halkımız ve daha da büyüğünü Hak yapacaktır.

  Rahmetli Soıyludan  aktarmam gereken diğer bilgiler şunlar

  1930 da Goca Yeniyayla'yı kurduk.Halkı Buzyerine 
  göçürecektik.Ama Soylu Sarıncı ekecek diye Halk
  gitmedi. O yıllarda Gederet yaylaya çıkmıyordu. Sadece
  yozları  (sığır cinsinden)  10-20 gün kalırdı.
  1936 da Güccük Yeniyayla'yı kurduk

  "Ben köyüm için çok yemin-şart ettim.Ne biliyim hesabını 
  nasıl vereceğim.Mesela  ..........mahkemede   .... mezarlığı 
  bizim hudutlarımız içindedir.Daha birkaç sene önce 
  bubamın mezarını oraya goydum diye yemin billah etmiştim."
  İnşallah Cenab-ı Mevla afeder.

  Muhtar isimleri ve sıralama Soylu Dayıya  açıklamalar 
  tarafıma aittir.Unutulan Muhtarlar varsa bilenlerin 
  düzeltici uyarılarını bekliyorum.Mesela Martı Mümün  
  muhtarlık yaptı mı? Sanki kafamda yapmış gibi bir iz var.

  Gezlevideki esas sülaleleri de söyle açıklamıştı 
  rahmetli İsmail Soylu.
  Dımışlar sülalesi  Dımışları ve Emirleri içine alır.
  Topkaralar sülalesi, Abdılar,Çakıcılar,ve Garabacakları
  içine alır.
  Sarıçavuşlar sülalesi,Tokmakları,Gırıtları,Nalbantları,
  Altıparmaklar Sülalesi Altılar,Gilicirler ve Kemeleri
  Goca Hasanlar sülalesi,Zülfüler,Hasançavuşlar ve Yanileri,
  Beğler sülalesi,Eğitmenler ve Ahmadustaları,
  Kurukafalar sülalesi Körler,sokulular Fellahler, ve
  Gadiroğulları,Akmanları
  Gabalar sülalesi Musa Gocaları,Irzaları,Gabaları,Musa 
  Mustafaları ,
  Yaycılar Sülalesi  Yaycılar ve  Süllüleri (Çumradan gelmişler.) 
  muhtevidir.
  (Soylu Dayının hatırlamadıkları veya bilemedikleri 
  de olabilir.Mesela bizim sülale  Martılar  söylenmedi.
  Hasan Efendiden bizlere kadar uzanan geniş bir
  sülale olduğu halde.)

  Mevlüt Yanar   13 Mart 2011


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

GAM YÜKLERİ İLE YÜKÜMÜZ TUTTUK

Aşık ÖMERden

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Hicran katarının kervanıyız biz
Feleğin ağusun aşında bulduk
Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

Hakikat yolunu tutmuş gideriz
Kemlik edenlere iy'lik ederiz
Hazret-i Hüda'nın emrin tutarız
Rah-ı hakikatın rehvanıyız biz

Ey Ömer aşk ile irfan yoluyuz
Serv-i tubaların servi dalıyız
Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
Sevmiyenin şah ü hakanıyız biz

Bağrıma Ekin Tohum

Bağrıma ekin tohum
Yeşersin sakin ruhum


Milyonlarca yıl ben de
Yemyeşildim mutluydum
Canlılar gezdi tende
Sevgiliydim kutluydum


Bana ekseniz tohum
Gülümser temiz ruhuım


Ağaçlıydım ev oldum
Dallarım kuşa yuva
Sincaplara üst yoldum
Şen şakraktı dağ ova


Hasretim verin tohum
Murada ersin ruhum


Sel götürmesin beni
Sular şarkı söylesin
Yel üfürmesin emi
Çiçeklerle söyleşin


Bir kazma ve bir tohum
Sabırsız bekler ruhum

11.Şubat 2008

Mevlüt YanarErişilmez

Bir erişilmeze duyulan özlem
Ruhları ateşte tava getirir
Dünya avucunda hükümdar olur
Belki mevlasına çabuk yetirir

Mevlüt Yanar

HADİM ADININ KÖKENİ
Hadim adını Keykubad’ın valisi Kamerüddin Hadim Bey den almıştır. (Büyük Sultan Alaaddin Keykubad Hadim Ermenek üzerinden Silifke’ye ordu yürütüp bölgeyi Ermenilerden temizleyince Kamerüddin Hadim Lala yı yöreye yönetici yapmış, onun başarılı yönetimi bahsedilen yerlerin Hadimeli olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Konuyla ilgili makalem Hadimin sesi gazetesinde 1994 te yayımlanmıştı. Bu konuda ipucu bilgileri Prof Osman Turan ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” adlı eserinde bulunmaktadır.) Selçuklu sonrası Hadim İli Karaman Beyliğinin vatanı olunca İklim-i Karamanın bir parçası olmuş ve önemini yitirmiştir. Ancak idari birim olarak Merkezi bazen Pillonda (Taşkent-Pirlerkondu-Philedelfia…), bazen Hadim olmak üzere varlığını sürdürmüştür. 18.Yüzyılda Ebu Said Muhammed Hadimi’nin ülke çapında bilim ve tasavvuf adamı olarak ünlenmesi Hadim’i de Osmanlı Ülkesinde hatırı sayılır konuma yükseltmiştir. Zaman zaman Karaman ilçesine bağlanan Hadim 1926 da Hakettiği ilçelik ünvanını tekrar kazanmıştır.

http://www.gezlevi.com/2014/01/hadim-adinin-kokeni-hadim-nedir-nedemek/