iletişim
     DEVRENT--- Taih Olacak Tarihi DuvarYeni sayfanın başlığı
     Gezlevi'de Kullanılan Farklı Kelimeler
     Gezlevi Tarihi ve Coğrafyası
     Mevlüt Yanar Şiirleri
     Oğuzname ve Gezlevi'de Bu gün Kullanılan Atasözleri
     Sağlık-Beslenme Sayfası
     M Yanar Hikayeleri
     Aşık Ömer
     Büyük Şairlerden
     Molla Mustafa,Sadrettin Kütükçü,Helim Mehmet,S.Kılınçer
     Nüfus
     iki İdam İki Şehit
     Gezlevi İçin Gerekli
     Bağcılık
     Laiklikle İlgili Düşünceler
     SEÇİM-MAHALLİ İDARELER
     Mantarlar
     KİRAZ HAK: HERŞEY
     Aladağ-Yerköprü
     Toktamış ATEŞ
     sosyal devlet
     Nürnberg'i Hatırladım
     coğrafya soruları
     Gezlevi'de Eski Ramazanlar
     fakılar-holuslar
     Denizden Yaylalara
     KOP ve Karayolu Yatırımlarında Durum
     M.Kemal Kronolojisi
     Kürt Meselesine Newsweek Yaklaşımı
     Zorunlu Askerlik
     Kahramanlar-Kitap
     M. Kemal, Milli Mücadele’ye niye daha geç katılıyor?
     Anasayfa Aktarmaları
     Almanca Cevaplar
     inşaat davaları
     Mahkeme Dilekçe Örnekleri
     Mehmet Acar-Yatırımlar
     Kınalıade Ali
     HZ İSA nın Vefatı
     Kamulaştırma Kanunu
     KURU KİRAZ
     yörük
     Yörük 2
     yörük 3
     yörük 4
     Yörük İskanı
     gezlevi tarihine ilave
     Hadim Meteorolojik Verileri
     19 Mayıs ABD Askeri
     Ermeni katliamı
     Milletvekili Maaş Kıyaslaması
     bel kayması
     Saanen Keçileri
     Irbık Ülüğü hikaye
     Anasayfa Aktarması mart 2012
     anasayfa Aktarma mart 2012
     astım
     M. Kemalin 24 Nisan Meclis açış konuşması
     Aydınlı Aşireti Özelliklerinden
     SULAMA PROJESİ
     Thresi-Yasemin
     sarıçavuş
     Kalorifer
     Eğri Göl-Hasan SayındanYeni sayfanın başlığı
     Molla Mustafa
     Vefat Şiirleri
     Orhan Deresi
     19 0cak anasayfa aktarması 2015
     ilgili siteler
     Her Yönüyle Korualan---Bilal Erdek
     Anasayfa aktarmaları haziran 2016
     Dilekçe örneği
     vazgeçme
     temmuz 2016 anasayfası
     FRANSIZCA..ÇALIŞMALARIM
     Rusça Çalışmaları...Ya izuçayu russki yazık
     Bozkır Barajı...Gökdere
     İnsani Gelişme Endeksine ...ülkeler
     Gezlevi'li Ali Efe.... Yüzbaşılardan
     5.6.2017 Anasayfa akatarması
     Anket Yapalım
     Link listesi
     Sayaç
     bebrikya
     mustafa özlem
     ıinsani gelişme basamakları
     ŞİİR ÇALIŞMALARI
     HADİMİ
     yeni şiirler
     Yeni sayfanın başlığı
     rasül
     işte...

Kaynak gösterilmeden siteden alıntı yapılamaz.


KULYANAR - Oğuzname ve Gezlevi'de Bu gün Kullanılan Atasözleri


Oğuzname veya Kitab-ı Mehmedali XVI.Yüzyılda yazılmış bir Türk atasözleri kitabıdır.Yani;400 -450  sene önce...
Kitabın aslı Petersburg (Leningrad) şehri müzesindedir.(Rusya Petersburg Devlet Üni.Şarkiyat Fak.El Yazmaları Bölümü.No.121/58 da Emsal-i Türki ismiyle kayıtlıdır.)İçinde 1863 atasözü vardır. Bir kısmı müstehcen bulunduğu veya okunamadığı için  kitabı bu günün dünyasına tanıtan Azeri Samed Alizade tarafından nokta nokta olarak geçilmiştir.
Bu kitap Türkiye'de Prof Dr.Ali Haydar Bayat tarafından 1992 yılında  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı  yayını olarak İstanbulda bastırılmıştır.
Kitabı baştan sona okuyunca çoğu atasözlerinin hem de aynen köyüm Gezlevi'de yaşadığını gördüm.Bu bilgileri paylaşmak mutluluğunu zahmetli de olsa yaşamaktan vazgeçemedim.

Oğuzname'de Bulunan ve Gezlevi'de Yaşayan Atasözleri

A
1.Aç tavuk kendini tahıl ambarında görür.
2.Aç gatıg istemez.
3.Açık ağız aç galmaz.
4.Açlıgdan ölmüş kimse yok.
5.Adamın eti yinmez derisi giyilmez.
6.Ag goyunu görenler içi dolu yağ sanır.
7.Alçag eşek golay yükledilir.
8.Allah'ın öldürmediğini kimse öldüremez.
9.Allah sağ gözü sol göze muhtaç eylemesin.
10.Alma sarıyı satma garıyı (gara),malından olursa ne çare
11.Anasını bak gızını al kinarına bak bezini al.
12.At binenin gılıç kuşananın
13.At yerine eşek bağlama.
14.Atdan düşen ölmez eşşekden düşen ölür.
15.Az sadaka çok bela savar.
16.Azıcık aşım gavgasız başım.


B.

1.Bal demeyle ağız datlanmaz.
2.Bal dutan barmağını yalar.
3.Yengilen  güleşe doymaz.
4.Başa yazılan gelir.
5.Bay gaftan bulsa gutlu olsun,yoğsul gaftan geyse nerden buldun derler.
6.Bayguş viraneleri sever.
7.Besle gargayı oysun gözünü.
8.Bir ağaçtan oklukda çıkar,boklukda.
9.Bir ata dokuz oğul besler,dekuz oğul bir babayı besleyemez.
10.Bir kişinin adı çıkacağına canı çıksın.
11.Bir daş ile iki guş.
12.Bir yimen diyenden bir oturman diyenden gork.
13.Bire yiten ikiye de yiter.
14.Başkaınınyumruğunu yimeyen,kendi yumruğunu bozdoğan sanır.
15.Borç başdan aşınca yinen gaz ile tavuk olur.
16.Borçsuz yoksul beyden yeğdir.
17.Böyük başın derdi böyük olur.
18.Bulupda bungama.
19.Bung deminde gaçmagda erliktir.
20.Can bostanda bitmez.
21.C-Ç

1.Çıkmadık canda umut vardır.
2.Çog gezen çog bilri.
3.Çok gülen çok ağlar.
4.Çok sevdiğine çok varma.
5.Çok yemek hayvan sıfatıdır.
6. Çölmek çölmeğe götün gara der. (tencere....)
7.Çürük baklanın kör alıcısı olur.


D.
1.Deveye diken.....
2.Dilin kemiği yok.
3.Dost başa düşman ayağa bakar.
4.Dost ile ye iç alış veriş yapma.
5.Dostun yoğusa düşmanın da mı yok.
6.Döğülmek eşeğe yaraşır.
7.Dövlet değil mi garıya,yiğit yanında yörüye.
8.

E.
1.Ecele şeytandandır.
2.Eğri otur doğru söyle.
3.El elden üstündür.
4.El eli yur,iki el yüzü yur.
5.El ayıbını sana söyleyen seninkini de ele söyler.
6.El ile gelen düğün bayram.
7.Ele uyan avradını boşar.
8.Elin ağzında mercimek ıslanmaz.
9.Elin aşda gözün işde olsun.
10.Elin dilini kimse dutamaz.
11.Emanete binen tez iner.
12.Eme seme inanma,emsiz semsiz galma.
13.Er başından bung gider,dağ başından duman gider.
14.Er gara at doru gerek.
15.Ergenin gazancını iç yakasını bit yer.
16.Eski düşman dost,eski dost düşman olmaz..
17.Eşeğe atlas çul vursan gene eşektir.
18.Eşeğine gücü yetmeyen semerini döğer.
19.Eşşeğe semeri yük olmaz.
20.Ev alma gongşu al.
21.Evdaki hesap bazara uymazç
22.Evlenen bir kere oh,ölünceyedek ah der.
23.Eyilik de gendinge,kötülük de.
24.Eyilik ettiğinin şerrinden gork.
25.Eyilik et denize at balık bilmezse Halık bilir.
26.Eyiliğe eyilik olsaydı öküze bıçak vurulmazdı.

F
1.
G.
Gaşşıg ile ş verip sapıyla gözün çıkarma.
2.Gasnaksız elek olmaz.
3.Gazlıdan tavuk sakınma.
4.Galbırda su durmaz.
5.gelecek gelir çarü naçar
Gerek gönlünü gen dut gerek dar.
6.Genç alan aldanmaz.
7.Garibin kimsesi yok Allahı var.
8.Gaza gelince göz bağlanır.
9.Grağı onuniçin yağar ki eli ayağı üşüde.
10.Gış gış gerek yaz yaz gerek.
11.Gızım kimi severse güyeğim odur.
12.Gıssadan hisse al.
13.Gomadığın yerden götürme.
14.Gonuk gonuğu sevmez,ev sahabı ikisini de sevmez.
15.Gonuğun eblehi ev sahabını ağırlar.
16.Gongşun kimisi gardaşıng odur.
17.Gongşuyu gongşudan sorallar.
18.Gonuk umduğunu değil bişeni yir.
19.Gorkak bezirgan kar etmez.
20.Gorkunung ecele faydası yokdur.
21.Goyun hoplayınca geçi hey hey götün açıldı demiş.
22.Gök gürlemeden yağmır yağmaz.
23.Göğe direk yok.
24.Gökten ne yağdı da yer gabul etmedi.
25.Göl yerinde su eğsik olmaz.
26.Gördün ki zaman sana uymadı sen zamana uy.
27.Görmekle doymak olmaz.
28.Göz görmeyince gönül gatlanır.
29.Gözü ancak toprak doyurur.
30.Glavuzu garga olanın burnu boktan çıkmaz.
31.Gurd eniği gurd olur.
32.Gurda "boynun neden galıng" dimişler,"işimi gendim görürüm" dimiş.
33.Guru gatında yaş da yanar.
34.Gül dikensiz olmaz.
35.


H.
1.Haram yiyici ongmaz.
2.Habarı çocukdan al.
3.Hamam giden derler.
4.Hayır dile dostuna hayır gelsin başına.
5.Hayvanıng alası dışında insanıng alası içinde.
6.Hayvannar koklaşarak,insanlar gonuşarak.
7

ı-i
1.İki garpız bir goltuğa sığmaz.
2.İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
3.İmam cemaatin gahrini çekmeli.
4.İnek nerde yüğrülürse yüğrülsün tek evde buzalasın.
5.İnsaf din yarısıdır.
6.İtin ağzını kemik dutar.
7.İt sahabına ürmez.
8.İt ite,itde guyruğuna buyurur.
9.

K

1.Kıç ıslanmayınca balık dutulmaz.
2.Keçi suyu beğiri beğiri geçer.
3.Kedi ete erişemezse murdar der.
4.Kendi düşen ağlamaz.
5.Kesemediğin eli öp başına go.
6.Keser kendi sapını yonmaz.
7.Kimse kimsenin nasibini yemez.
8.Kölgesinde yatacağın ağacı budama.
9.Könül (gönül) kimi severse gözel odur.
10.
L

1.Latife az gerek


M
.Müzevür and içmekten gorkmaz.

N
1.Nakese el açmaktan aç galmak eyidir.
2.Ne çiğ yi ne garnıng ağrısın.
3.Ne yavuz ol asıl,ne yavaş ol basıl.
4.Nasibinde ne var ise gaşşığında çıkar gelir.
5.0.
1.Oğlan  (çocuk) ağlamayınca meme virmezler
2.Oğlanı (çocuk) işe gönder ardından sen de git.
3.Oğurlayın (gizlice)  yüğrülen eşgere buzalar
4.Ortaklık öküzden acemi tosoun yeğdir.
5.Orucun onu galınca adamın gönü galır.
6.Osurgan göte çavdar ekmeği mahanadır.
7.Oynayamayan gız yerim dar dir.
8.Oynaşına inanan avrat ersiz galır.


Ö

1.Ölme eşşeğim ölme,baharda yonca var.
2.Övretin (avrat) saçı uzun aglı gısadır.
3.Öyke ile galkan zararla oturur.
4.


P

1.

R.
1.

S
1.Sakındığın göze çöp batar.
2.Sağır sığırdır.
3.Sağlık sayrılık bizim içindir.
4.Sana söylerim gızım gelinim sen işt.
5.Sayrı halin sağ bilmez.
6.Sabırla gorug halva olur.
7.sen senden pay biç.
8.Senden uluya gız ver,senden alçağdan gız al.
9.Serçeden gorkan darı ekmez.
10.Sev seni seven. iki dişli garysa,sevme seni sevmeyeni gövden inen huriyse.
11.Son pimannık fayda itmez.
!2. Sora sora Kabeye varılır.
13.Söylemek gümüş ise söylememek altındır.
14.Söz sözü açar
15.Söz toprak gibidir,eşdikçe ürer.
16.Söz böyüğün su güçcüğün.
17 Su bulanmadan durulmaz.
18.Suç ölenindir.
19.Sofu sarımsak yimez bulsa sapını gomaz.
20.Süd dadını tana bilir.
21.

Ş.
1.Şeker dadını yiyen bilir.
2.Şeriatın kestiği barnak acımaz.
3.

T
1.Tadanmış (dadıkmış) gudurmuştan beterdir.
2.Tağ (dağ ) ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
3.Tanayı gövelek dutsa öküzü döğmek gerek.
4.Taş gopduğu yerde ağır olur.
5.Tatlı yi datlı söyle
6.T(D)avul ünü uzakdan hoştur.
7.Tek ayranın (bekmezin) olsun sinek bağdatdan gelir gonar.
8.Tok ağırlamak güç olur.
9.Toğmadık oğlana ad goma
10.Toğru (Doğru)söyleyeni dokuz yerden koğmuşlar.
11.Tonguzdan (donguzdan) bir kıl çekmek eyidir
12.Tul (dul) avrata kurbağa da kerkinir.
13.Tuz ekmek hatırı bilmezden it yeğdir.
14.
Bu gün Gezlevide söylenmese de Türk hakkında oğuzların şu ata sözleri dikkatimi çekti.
Türk şerlinin guludur
Türk ucuz bulduğunu mundar sanır
Türke yüz verme cihanı yıkar
Türk danişmendine tebrik ogı  desen buçuk kile balgam gusar.
Türkün uşta turur dediğü bir.


U.
1.Ucuz veren tez satar
2.Uç gidince orta uç olur.
3.Udsuz ev gudsuz ev
4.Uslu düşünürken deli oğlun everir.
5.Utananın oğlu gızı olmaz.
6.Uyur ilanın guyruğuna basma
7.Uzunyaşın ucu ölümdür.


Ü
1.Ülker düşse gış olur.
2.Üzüm üzüme bakarak gararır.


V.
1.Vardığın yerdekiler garağuysa (?) sen de bir gözünü gıpa go.
2.Veresiye aldım yabanda buldum sandım
Sahibi parasını isteyince canalıcı sandım.
3.Vatan sevmek imandandır.
4.Ya tek dur ya pek dur
5.Yad varagele biliş olur,biliş varmaya varmaya yad olur.
6.Yağmırdan gaçıp doluya uğrama
7.Yağmırlıca yazın olsun dumanlıca gışıng olsun.
8.Yahşi (güzel) söz ile ilan inden (deliğinden)çıkar.
9.Yalınız daş duvar olmaz.
10.Yalnızlık Allaha mahsustur.
11.Yanlış Bağdattan döner
12.Yapmak güçdür yıkmak golay.
13.  Yavuz baş sahabına donguz güttürür.
14.Yavuz it ne kendi yer ne yedirir.
15.Yemişini yi ağacını sorma.
16.Yengilen oyuna doymaz.
17.Yerin gulağı vardır.
18.Yiyen bilmezse doğrayan bilir.
19.İlanın sevmediği yarpızdır.O da deliğinin gapısında biter.
20.Yiğidim sağ olsun bulunmayan gız olsun.
21.Yıl yıldan gutludur.
22.Yoğurda ilk sunma suyu sendan yana gelir.
23.Yoğurdum ekşidir diyen yok.
24.Yoksul çıra satacak,ay akşamdan doğar.
25.Yolcu yolunda gerek.
26.Yorgun döşek istemez aç gatık istemez.
27.Yuvarlanan daşa yoğsun yapışmaz.
28.Yüzüne bak ondan süd um.

Z.

Aslında bu atasözü kitabını yaşlı ebe ve dedelerle okusak,daha  hangi sözlerimiz var ortaya çıkıverir ama,ilerde o tür bir çalışma da yapmak dileğiyle....

Siz ilgili okuyucularda köyde kullanılan atasözlerinden gönderirseniz,onlarıda gönderici adıyla kaydeder ve yayımlarız.
9.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

GAM YÜKLERİ İLE YÜKÜMÜZ TUTTUK

Aşık ÖMERden

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Hicran katarının kervanıyız biz
Feleğin ağusun aşında bulduk
Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

Hakikat yolunu tutmuş gideriz
Kemlik edenlere iy'lik ederiz
Hazret-i Hüda'nın emrin tutarız
Rah-ı hakikatın rehvanıyız biz

Ey Ömer aşk ile irfan yoluyuz
Serv-i tubaların servi dalıyız
Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
Sevmiyenin şah ü hakanıyız biz

Bağrıma Ekin Tohum

Bağrıma ekin tohum
Yeşersin sakin ruhum


Milyonlarca yıl ben de
Yemyeşildim mutluydum
Canlılar gezdi tende
Sevgiliydim kutluydum


Bana ekseniz tohum
Gülümser temiz ruhuım


Ağaçlıydım ev oldum
Dallarım kuşa yuva
Sincaplara üst yoldum
Şen şakraktı dağ ova


Hasretim verin tohum
Murada ersin ruhum


Sel götürmesin beni
Sular şarkı söylesin
Yel üfürmesin emi
Çiçeklerle söyleşin


Bir kazma ve bir tohum
Sabırsız bekler ruhum

11.Şubat 2008

Mevlüt YanarErişilmez

Bir erişilmeze duyulan özlem
Ruhları ateşte tava getirir
Dünya avucunda hükümdar olur
Belki mevlasına çabuk yetirir

Mevlüt Yanar

HADİM ADININ KÖKENİ
Hadim adını Keykubad’ın valisi Kamerüddin Hadim Bey den almıştır. (Büyük Sultan Alaaddin Keykubad Hadim Ermenek üzerinden Silifke’ye ordu yürütüp bölgeyi Ermenilerden temizleyince Kamerüddin Hadim Lala yı yöreye yönetici yapmış, onun başarılı yönetimi bahsedilen yerlerin Hadimeli olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Konuyla ilgili makalem Hadimin sesi gazetesinde 1994 te yayımlanmıştı. Bu konuda ipucu bilgileri Prof Osman Turan ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” adlı eserinde bulunmaktadır.) Selçuklu sonrası Hadim İli Karaman Beyliğinin vatanı olunca İklim-i Karamanın bir parçası olmuş ve önemini yitirmiştir. Ancak idari birim olarak Merkezi bazen Pillonda (Taşkent-Pirlerkondu-Philedelfia…), bazen Hadim olmak üzere varlığını sürdürmüştür. 18.Yüzyılda Ebu Said Muhammed Hadimi’nin ülke çapında bilim ve tasavvuf adamı olarak ünlenmesi Hadim’i de Osmanlı Ülkesinde hatırı sayılır konuma yükseltmiştir. Zaman zaman Karaman ilçesine bağlanan Hadim 1926 da Hakettiği ilçelik ünvanını tekrar kazanmıştır.

http://www.gezlevi.com/2014/01/hadim-adinin-kokeni-hadim-nedir-nedemek/