DEVRENT--- Taih Olacak Tarihi DuvarYeni sayfanın başlığı
     iletişim
     Gezlevi'de Kullanılan Farklı Kelimeler
     Gezlevi Tarihi ve Coğrafyası
     Mevlüt Yanar Şiirleri
     Oğuzname ve Gezlevi'de Bu gün Kullanılan Atasözleri
     Sağlık-Beslenme Sayfası
     M Yanar Hikayeleri
     Aşık Ömer
     Büyük Şairlerden
     Molla Mustafa,Sadrettin Kütükçü,Helim Mehmet,S.Kılınçer
     Nüfus
     iki İdam İki Şehit
     Gezlevi İçin Gerekli
     Bağcılık
     Laiklikle İlgili Düşünceler
     SEÇİM-MAHALLİ İDARELER
     Mantarlar
     KİRAZ HAK: HERŞEY
     Aladağ-Yerköprü
     Toktamış ATEŞ
     sosyal devlet
     Nürnberg'i Hatırladım
     coğrafya soruları
     Gezlevi'de Eski Ramazanlar
     fakılar-holuslar
     Denizden Yaylalara
     KOP ve Karayolu Yatırımlarında Durum
     M.Kemal Kronolojisi
     Kürt Meselesine Newsweek Yaklaşımı
     Zorunlu Askerlik
     Kahramanlar-Kitap
     M. Kemal, Milli Mücadele’ye niye daha geç katılıyor?
     Anasayfa Aktarmaları
     Almanca Cevaplar
     inşaat davaları
     Mahkeme Dilekçe Örnekleri
     Mehmet Acar-Yatırımlar
     Kınalıade Ali
     HZ İSA nın Vefatı
     Kamulaştırma Kanunu
     KURU KİRAZ
     yörük
     Yörük 2
     yörük 3
     yörük 4
     Yörük İskanı
     gezlevi tarihine ilave
     Hadim Meteorolojik Verileri
     19 Mayıs ABD Askeri
     Ermeni katliamı
     Milletvekili Maaş Kıyaslaması
     bel kayması
     Saanen Keçileri
     Irbık Ülüğü hikaye
     Anasayfa Aktarması mart 2012
     anasayfa Aktarma mart 2012
     astım
     M. Kemalin 24 Nisan Meclis açış konuşması
     Aydınlı Aşireti Özelliklerinden
     SULAMA PROJESİ
     Thresi-Yasemin
     sarıçavuş
     Kalorifer
     Eğri Göl-Hasan SayındanYeni sayfanın başlığı
     Molla Mustafa
     Vefat Şiirleri
     Orhan Deresi
     19 0cak anasayfa aktarması 2015
     ilgili siteler
     Her Yönüyle Korualan---Bilal Erdek
     Anasayfa aktarmaları haziran 2016
     Dilekçe örneği
     vazgeçme
     temmuz 2016 anasayfası
     FRANSIZCA..ÇALIŞMALARIM
     Rusça Çalışmaları...Ya izuçayu russki yazık
     Bozkır Barajı...Gökdere
     İnsani Gelişme Endeksine ...ülkeler
     Gezlevi'li Ali Efe.... Yüzbaşılardan
     5.6.2017 Anasayfa akatarması
     Anket Yapalım
     Link listesi
     Sayaç
     bebrikya
     mustafa özlem
     ıinsani gelişme basamakları
     ŞİİR ÇALIŞMALARI
     HADİMİ
     yeni şiirler
     Yeni sayfanın başlığı
     rasül

Kaynak gösterilmeden siteden alıntı yapılamaz.


KULYANAR - Molla MustafaMolla Mustafa


Gezlevi Boğaz Mezarlığına konan ilk kişi,adından da anlaşılacağı üzere dini ilimlerde söz sahibi ayrıca arif kişiliğiyle halk arasında güven ve saygı duyulan bir zat.Korualan Kasabası Com da değerli arkadaşım Mevlüt Yılmaz beni kaynak göstererek rahmetliden bahsetmiş.
Boğaz mezarlığına rahmetli Hatice Keklik i defnettikten sonra dönerken,mezarını birçok kişiyle teyiden tespit edip resimlemiştik.Ben anamdan,rahmetli dedem Ramazan Sakaryadan ,Rahmetli Çolak Karı ebemden duyduğum bilgileri aktarmiştim.Verdiğim bilgilerde hata olduğunu bazı bilgileri iyi anlatamadığımı,konuyla ilgili sitede çıkan yazıyı okuyana muhterem Emin Bahar büyüğümüzün uyarısı neticesinde anladım.
Şimdi hataları düzeltiyorum.

Molla Mustafa dedemin doğum ve ölüm tarihleri belli değil.Eğitmen dedem 1907 doğumlu idi.O çocukluğunda Molla Mustafa Dedeme kestiği ağaçları ne yapacağını soranların arasında;buradan hareketle Molla Mustafanın ölüm tarihinin 1912 ler civarında olacağını tahmin ediyorum.Kaç yaşında vefat ettiği de bilgimiz dahilinde değil,ama epeyi yaşlı olduğu söyleniyor.
İnbaşı Yaylasında oturmaktalar o yıllarda.Molla Mustafa dedem iki doru keser gelir,doruların dallarını  mertek şeklinde yine dorulara çakarak sal şekline getirir,yaylanın ortasında evinin önünde.Seyredenler sorarlar;  "Dede ne yapıyorsun böyle?" Cevap ermişlere mahsus.  "Konuya komşuya sal yapma zahmeti vermek istemiyorum.Üç gün içinde öleceğim.Beni bu salla köye götürüp,bahçemin karşısına gömün olmaz mı?"
Gerçekten üç gün içinde ölür.Yıkarlar kefenlerler,yaptığı sala sararlar.Ta boğaza kadar getirip,oraya ilk mezar olarak defnederler.Baş ucuna bir iğde dikerler. Bu iğde 20-30 yıl önce vardı. Şu anda kesilmiş kütüğü süygünler vermekte.Bu gün Göde İbrahimlerde olan bağ ve bahçe Molla MUstafa'ya aittir.Ahmet Ustalarla yani rahmetli Korelilerle bir ilişkisi yoktur.

İki oğlu Ramazan ve Şaban  Aydın ve Bozkır'a göçmüşlerdir.Dört kızından Güssün Mahmut dedemin anası,bir diğeri Leyla ebemin anasıdır.

Bugün Gezlevi'de yaşayan sülalelerin büyük bölümüyle Molla Mustafa dedemin kızları yoluyla akraba olmama rağmen,sülale bilgileri konusunda kendimi yeterli bulmadığımdan,bilhassa dayım H.İbrahim Sakarya'nın bu konuda daha önce yazdıklarını ve yazacaklarını merakla okuyacağım zamanı bekleyeceğim.Email: H.İbrahim SAKARYA <hisbey@hotmail.com>
Size form mailerdan 30.08.2008, 22:10:34 da gönderilmiş olan metin:

Sevgili Yeğenim Araştırmacı Yazar Mevlüt, Molla Mustafa konusundaki yazılarınızı okudum. Evvelea konulara duyarlılığınız takdire şayandır. Benim de bu konuda fazla bilgim yoktur. Kasabamızdayken büyüklerimize sırarak aldığım notlarda Molla Mustafanın çocukları şunlardır:
1-GÜLSÜM (Karagülmez-Mustafa-Mahmut-Şerife)lerin annesi
2-AYŞE: (Şerife-Zeynep-Emine-Kapısız Hasanın anneleri)
3-ŞABAN HÜSEYİN:(Doktor-Hasan-Mehmet-Ayşe-Şerife ve Fatma)nın babaları.
4-RAMAZAN:(Ahmet-Mehmet-Hasan-Aziz-Gülsüm-Şerife)lerin babası
5-ZÜHRE:(Şerife-Hasan Çavuş-Keme Ayşe-Fatma ve Macar Bayram)ın anneleri
6-HANİFE:(Leyla-Hasan-Emin çavuşun anası Fatma)nın anneleri.
Bu altı çocuk Molla Mustafanındır.
Molla Mustafanın kızı Hanife Koca Hasanın oğlu İbrahim(İbiş) ile evlenince onlardan anam-Emin çavuşun anası Fatma ve mizam Hanifenin babası Hasan dayım oluyor.İbiş İbrahimin ikinci karısı Zeynepten de: Keklik Hürü teyzem-İbiş Güllü Teyzem ve Sarı Teyzem(Gök Hasanın karısı oluyorlar.
Baki Selam, Güzel çalışmalarına devam inşallah.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

GAM YÜKLERİ İLE YÜKÜMÜZ TUTTUK

Aşık ÖMERden

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Hicran katarının kervanıyız biz
Feleğin ağusun aşında bulduk
Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

Hakikat yolunu tutmuş gideriz
Kemlik edenlere iy'lik ederiz
Hazret-i Hüda'nın emrin tutarız
Rah-ı hakikatın rehvanıyız biz

Ey Ömer aşk ile irfan yoluyuz
Serv-i tubaların servi dalıyız
Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
Sevmiyenin şah ü hakanıyız biz

Bağrıma Ekin Tohum

Bağrıma ekin tohum
Yeşersin sakin ruhum


Milyonlarca yıl ben de
Yemyeşildim mutluydum
Canlılar gezdi tende
Sevgiliydim kutluydum


Bana ekseniz tohum
Gülümser temiz ruhuım


Ağaçlıydım ev oldum
Dallarım kuşa yuva
Sincaplara üst yoldum
Şen şakraktı dağ ova


Hasretim verin tohum
Murada ersin ruhum


Sel götürmesin beni
Sular şarkı söylesin
Yel üfürmesin emi
Çiçeklerle söyleşin


Bir kazma ve bir tohum
Sabırsız bekler ruhum

11.Şubat 2008

Mevlüt YanarErişilmez

Bir erişilmeze duyulan özlem
Ruhları ateşte tava getirir
Dünya avucunda hükümdar olur
Belki mevlasına çabuk yetirir

Mevlüt Yanar

HADİM ADININ KÖKENİ
Hadim adını Keykubad’ın valisi Kamerüddin Hadim Bey den almıştır. (Büyük Sultan Alaaddin Keykubad Hadim Ermenek üzerinden Silifke’ye ordu yürütüp bölgeyi Ermenilerden temizleyince Kamerüddin Hadim Lala yı yöreye yönetici yapmış, onun başarılı yönetimi bahsedilen yerlerin Hadimeli olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Konuyla ilgili makalem Hadimin sesi gazetesinde 1994 te yayımlanmıştı. Bu konuda ipucu bilgileri Prof Osman Turan ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” adlı eserinde bulunmaktadır.) Selçuklu sonrası Hadim İli Karaman Beyliğinin vatanı olunca İklim-i Karamanın bir parçası olmuş ve önemini yitirmiştir. Ancak idari birim olarak Merkezi bazen Pillonda (Taşkent-Pirlerkondu-Philedelfia…), bazen Hadim olmak üzere varlığını sürdürmüştür. 18.Yüzyılda Ebu Said Muhammed Hadimi’nin ülke çapında bilim ve tasavvuf adamı olarak ünlenmesi Hadim’i de Osmanlı Ülkesinde hatırı sayılır konuma yükseltmiştir. Zaman zaman Karaman ilçesine bağlanan Hadim 1926 da Hakettiği ilçelik ünvanını tekrar kazanmıştır.

http://www.gezlevi.com/2014/01/hadim-adinin-kokeni-hadim-nedir-nedemek/
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=