Kaymakamlık Kanalıyla Tahliye Dilekçesi Örneği

KAYMAKAMLIK MAKAMINAKÜÇÜKYALI /MALTEPE

DAVACI :VEKİLİ :DAVALI :ITILA TARİHİ :TECAVÜZ TARİHİ :MÜRACAT TARİHİ :AÇIKLAMALAR :

1

2

3

4

5

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere haksız ve hukuka aykırı bir şekilde gayrimenkule yapılan tecavüzden dolayı, davalının 3091 sayılı yasanın ilgili hükümleri uyarınca telafisi güç ve imkansız zararlara sebep olmamak amacıyla davalının ivedi olarak gayrimenkulden çıkarımlısını vekaleten arz ve talep ederiz