DEVRENT--- Taih Olacak Tarihi DuvarYeni sayfanın başlığı
     iletişim
     Gezlevi'de Kullanılan Farklı Kelimeler
     Gezlevi Tarihi ve Coğrafyası
     Mevlüt Yanar Şiirleri
     Oğuzname ve Gezlevi'de Bu gün Kullanılan Atasözleri
     Sağlık-Beslenme Sayfası
     M Yanar Hikayeleri
     Aşık Ömer
     Büyük Şairlerden
     Molla Mustafa,Sadrettin Kütükçü,Helim Mehmet,S.Kılınçer
     Nüfus
     iki İdam İki Şehit
     Gezlevi İçin Gerekli
     Bağcılık
     Laiklikle İlgili Düşünceler
     SEÇİM-MAHALLİ İDARELER
     Mantarlar
     KİRAZ HAK: HERŞEY
     Aladağ-Yerköprü
     Toktamış ATEŞ
     sosyal devlet
     Nürnberg'i Hatırladım
     coğrafya soruları
     Gezlevi'de Eski Ramazanlar
     fakılar-holuslar
     Denizden Yaylalara
     KOP ve Karayolu Yatırımlarında Durum
     M.Kemal Kronolojisi
     Kürt Meselesine Newsweek Yaklaşımı
     Zorunlu Askerlik
     Kahramanlar-Kitap
     M. Kemal, Milli Mücadele’ye niye daha geç katılıyor?
     Anasayfa Aktarmaları
     Almanca Cevaplar
     inşaat davaları
     Mahkeme Dilekçe Örnekleri
     Mehmet Acar-Yatırımlar
     Kınalıade Ali
     HZ İSA nın Vefatı
     Kamulaştırma Kanunu
     KURU KİRAZ
     yörük
     Yörük 2
     yörük 3
     yörük 4
     Yörük İskanı
     gezlevi tarihine ilave
     Hadim Meteorolojik Verileri
     19 Mayıs ABD Askeri
     Ermeni katliamı
     Milletvekili Maaş Kıyaslaması
     bel kayması
     Saanen Keçileri
     Irbık Ülüğü hikaye
     Anasayfa Aktarması mart 2012
     anasayfa Aktarma mart 2012
     astım
     M. Kemalin 24 Nisan Meclis açış konuşması
     Aydınlı Aşireti Özelliklerinden
     SULAMA PROJESİ
     Thresi-Yasemin
     sarıçavuş
     Kalorifer
     Eğri Göl-Hasan SayındanYeni sayfanın başlığı
     Molla Mustafa
     Vefat Şiirleri
     Orhan Deresi
     19 0cak anasayfa aktarması 2015
     ilgili siteler
     Her Yönüyle Korualan---Bilal Erdek
     Anasayfa aktarmaları haziran 2016
     Dilekçe örneği
     vazgeçme
     temmuz 2016 anasayfası
     FRANSIZCA..ÇALIŞMALARIM
     Rusça Çalışmaları...Ya izuçayu russki yazık
     Bozkır Barajı...Gökdere
     İnsani Gelişme Endeksine ...ülkeler
     Gezlevi'li Ali Efe.... Yüzbaşılardan
     5.6.2017 Anasayfa akatarması
     Anket Yapalım
     Link listesi
     Sayaç
     bebrikya
     mustafa özlem
     ıinsani gelişme basamakları

Kaynak gösterilmeden siteden alıntı yapılamaz.


KULYANAR - Kahramanlar-Kitap


Carlyle


KAHRAMANLAR

Tercüme:Reşat Nuri Güntekin

(Semih Lütfi Yayınevi)

  Önbilgi:

Eser Thomas Carlyle taqrafından  "Kahramanlara Tapma" adıyla 1840 yılında yazılmış olup   maarif bakanı   Hasan Ali Yücel' in isteğiyle  Reşat Nuri Güntekin tarafından  türkçeleştirilmiştir.

Semih Lütfi Erciyas-Semih Lütfi Kitabevine bastırılan kitabın  yayınlanma tarihi yoktur.

28 Haziran 1943  tarihli Hasan Ali Yücel'in önsözünü özetleyerek ,Odin,Dante,Muhammed,Shakespeare,Luther,Knox,Johnson,Rousseau,Burns ve  Napolyon  hakkında yazarın ilginç yorumlarını  kısaltarak  aktaracağım...

ÖNSÖZ-H.Ali Yücel

"Tanrılar da insanlar gibidir,doğarlar yaşarlar ve ölürler" Cümlesiyle başlar  H.Ali Yücel. Her devrin idealini gösteren tanrılar olduğunu söyler.    (İnsanları tanrılaştıran zihniyetler için doğru----   Dünya'da ölmesi gereken tanrıları farketmek  gerek.Mesela tanrı Lenin  çoktan öldü---M.Yanar)

Türk tarihinde Tanzimat,Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde de tanrıların değiştiğini , bir tanrının nasıl doğduğunu kendi neslinin 1918-1922 arasında gördüğünü söyler.


Kitabı  ingilizceden  fransızcaya çeviren Jean  İzoulet  ise  kitabı tanıtan uzun  giriş yazısında   Carlyle'nin görüşlerini edebi bir dille,kendi görüşlerini de  katarak özetlemiştir.

TANRILARIN AKŞAMI

Carlyle asrının  büyük ahlak hocasıdır,iyimserdir,şimdiki halin zaruri bir geçiş devri olduğunu,ilerde hayırların doğacağını söyler.Carlyle  "kahramanlar,kahramanlara tapma ve tarihte kahramanlık " kitabında din politika,edebiyat üçgeni  çerçevesinde  birçok büyüğü incelemiştir.
Cemiyetlerin gelişmesi kahramanlar öncülüğündedir.Avrupa tarihinin ,Eski zaman ve putçuluk,Ortaçağ ve Hıristiyanlık ve Yeni zamanlar adını verdiği  üç büyük medeniyetinin kahramanlarının rolleri ortaya konulur bu eserde.

ESKİ ZAMAN VE PUTÇULUK

Avrupa'da bir Helen  (Cenup-Şark), bir de İskandinav  (Şimal-Garp)  putçuluğu vardır.
İskandinav putçuluğu 11. asra kadar etkili olmuştur.Hıristiyan papazı Soemund  bu dinin  şarkılarını derlemiştir.Münekkidler-eleştirmenler  bu kitaba  EDDA  adını vermişlerdir. Snorro Sturleson'un  yüz sene sonra yeni ata yadigarı  parçalarla zenginleştirdiği  dergiye de  Yeni EDDA  (Mensur EDDA)  denilmektedir.

Eğer putçuluğu sempatiyle incelersek basit ve uyduruk olmadığı anlaşılabilir. Her dinde metafizik ve  ahlak vardır.İskandinav putçuluğunda metafizik ve ahlak yüksek ve güzeldir.
Dünya ağacı  (Dişbudak)  igdrasil ve Harpçi bakireler (Velkyrie) önemli figürlerdir.

İgdrasil-Dişbudak ağacının ,kökleri ölüm ülkesine (Hela) saplanmış,gövdesi gökyüzüne yükselmiş ve dalları yaprakları  bütün  kainata yayılmıştır.
Ağacın ayakları dibinde  mazi,hal ve istikbal  (geçmiş-şimdi-gelecek)  bu ağacın köklerini  kutsal bir suyla sular.Tomurcuk ve yaprakları  gündelik hayatın üzüntü veya sevinçlerini gösterir.
Harpçi Bakireler  (Valkyrie'ler)  öldürülenleri seçen   bakirelerdir.Kader kimlerin öldürüleceğini tayin  etmiştir.Valkyrieler cesurları Odin (tanrı) in gökteki sarayına  götürürler.Uşak ruhlular ise  ölüm tanrısı Hela nın  ülkesine inerler.Harp meydanında ölmemek çok ayıptır.Bunun için tabii ölüme yaklaşan cesurlar,Odin in kendilerini şehit sayması için  vücutlarına bıçakla derin yaralar açarlardı.

İskandinav putçuluğu veya    Odin dini Hıristiyanlığa yenik düşmüştür.
Kral Olaf Hıristiyanlığı yaymıştır. Kral Olaf Norveç kıyıları boyunca dolaşmakta ve adalet dağıtmaktadır. Gemide vakur kızılsakallı,iri ve dinç bri yabancı görürler.    Yabancı bilge tavırlarıyla   kralla sohbet eder.
“Bu memleketi,böyle güzel ve bereketli kılmak için Thour ne sıkıntılı günler geçirmiştir. Kötülerle vahşi savaşlar yapmıştır.Siz Thour’u şimdi kenara atmak istiyorsunuz,Kral Olaf dikkat ediniz.” Yabancı kaybolmuştur.
Bu olay bu dinin hüzünlü sonudur.
 
ORTAÇAĞ   VE    HIRİSTİYANLIK
 
CARLYLE   Hıristiyanlığı   Dante’nin ilahi Komedya’sını ele alarak    inceler.
Hıristiyan metafiziği ve ahlakı nedir? Cehennem,Araf,Cennet, tabiat üstü bir dünya katedralidir.Ruhlar dünyasıdır.Ahlak olarak hoşgörü ve af dinin güzellikleridir.
Araf temizlenme dağıtır.Cehennem korkunç,..Nedamet de insanı temizler,nedamet Hıristiyanlığın en işlevsel faktörüdür.Ama bu durum   af senedi satışlarıyla istimrar edilmiştir.Bu dinin intihar etmesidir.LUTHER   bunun için dehşetle ayağa kalkmıştır.Reform,İngiliz presbiteryenliği,Fransız ihtilali hep birbirinin devamıdır.
 
Luther af kağıtlarına karşı çıkmasaydı,dünyada her şey başka türlü olacaktı.
YENİ ZAMANLAR VE…
Cesaret putçu medeniyetin,merhamet Hıristiyan medeniyetinin esas faziletidir.Tezat vardır ama her ikisi de hakikattir.
Yeni zamanlarda nasıl bir metafizik ve ahlak ,ne şekilde bir dünya nazariyesi ve yaşama kaidesi çıkaracağız.Bu konuda kati bir tahmin yapmıyor   Carlyle.
Avrupa medeniyeti; putçuluk,Hıristiyanlık ve Carlyle nin adını söylemediği yeni zamanlar medeniyetine dayanıyor.
 
KAHRAMANLAR
1.İskandinav    Mitolojisi
Bu mitolojinin   metafizik ve ahlaki değerleri üzerinde eski zaman putçuluğu bahsinde durmuştuk.
Cemiyetler kahramanlara tapma dini üzerine kurulmuştur.   İnsanlar var oldukça kahramanlara tapma devam edecektir.   Her ne kadar büyük insanların varlığı inkar ediliyorsa da , büyükler açıklamalarla küçültülüyorsa da…
Şimal-Kuzey mitolojisinin baş karakteristiği tabiat eserlerini, sahıslandırmasıdır. Tabiatın karanlık ve düşman güçlerini “Jötunlar” devler şeytanımsı sert kıllı iri varlıklardır. Don ateş,fırtına bazı jötunlardır.Yaz sıcağı,güneş ise tanrılardır.Tanrılar gökte jötunlar uzaktadır.
Odin baş tanrıdır.Onun bir kahraman olduğunu sanıyoruz.Odin İskandinav harflerini icat ederek tanrılaşmıştır. Thor yaz sıcağıdır.Şeytanlar ülkesine gider.Buz devlerini hırpalayan tanrıdır.
Shakespeare nin bazı eserlerinde bu mitolojik dinin değerlerini görürüz.
 
PEYGAMBER   KAHRAMAN    MUHAMMED
 
Muhammedin düzmece bir peygamber olduğu fikri   savunulamaz. Tanrıdan emir getiren melek süsü verilen güvercinlerin Muhammed’in kulağında bezelye taneleri aramaya alıştırıldığı fikri gülünçtür,acınası iddialardır.
O Tanrı habercilerinin en yenisi ve sonuncusu değil midir? Onun sözlerinde ve işlerinde sahtelikten eser yoktur.Bir nafilelik bir taklit izine rastlanmaz.
Sicilyalı Diodero,Kabe’yi İsa’dan yarım asır önce mukaddes bir mabed olarak zikreder.Hacer-i esved’in gökten düştüğünü belki görenler vardır.Zemzem Hacer in İsmail le bulduğu kaynaktır.Osmanlı Padişahlarının gönderdiği siyah örtüyle örtülü kabe ve yanındaki zemzem islamın değerlerindendir.
Mekke kabenin ve zemzemin bulunduğu şehir olup,merkezi bir konumdaydı ve aristokrat bir cumhuriyetle yönetilirdi.
Ebu Talip ile yeğeni Muhammed i misafir ettiği söylenen Nesturi keşişi Sergius  bir çocuğa ne öğretebilir ki? Muhammed 14 yaşındaydı henüz okuyup yazmıyordu,yabancı dil bilmezdi.
Ama Suriye seyahatlerinin   Muhammed için,bu zeki kabiliyetli çocuk için  çok şeylerin başlangıcı olması muhtemeldir.
Muhammed ciddi ve samimiydi.Arkadaşları ona   “El Emin “ derlerdi.Sevimli munis şen ve latifeci bir insandı.Çok tatlı bir gülüşü vardı.
Güzel zeki namuslu bir çehresi,esmer taze bir rengi,parlak gözleri vardı.Kızdığında alnında kabaran damar da çok severim.Bu damar Haşimilerin bir alametiydi.
İkbal ve dünya malına ilgisi yoktu.Ramazanlarda dağların sessizliğine sığınır,düşünürdü.
40 yaşında karınsa Allah’ın büyük olduğunu putların tahta parçalarından ibaret olduğunu söyledi. Allah bizi yaratmıştı ve koruyordu.O bize ölüm gönderse bile onu en iyi şey olarak kabul etmemiz gerekirdi.
Goethe der ki; “Eğer Müslümanlık bu ise biz hepimiz Müslüman olarak yaşamıyor muyuz?”
Müslümanlık Hıristiyanlığın müphem bir şeklinden ibarettir. Müslümanlık kendi usulünce “benliğin yok edilmesini” istiyor.
Muhammed Mekke’den  200 mil-350 km kadar uzakta Medine’ye hicret etmek zorunda bırakıldı. Çünkü putçuların putuna dil uzatmıştı. Mekke’de davasını ikna metoduyla yayan Muhammed Medine’de devletini kurup   savaşlar yoluyla da yaymıştır.
Hıristiyanlığın sırf vaaz ve ikna yoluyla yayılması tabii ki daha güzeldir.Ama Saksonların Hıristiyanlığa daveti de Şarlman’ın kılıcıyla olmuştur.
Müslümanlığın kitabı “ bu bir mucizedir” dedikleri Kuran’dır. Herkes onu okumak ve hayatının ışığını ondan almak zorundadır.
Ben Sale’nin  Kur an tercümesini okudum Karışık ve usanç vericiydi. En uzun fasılları baş tarafa koymuşlar,tarih sırasında olsaydı belki fena olmayacaktı.
Kuran’ın gökte yazıldığını söylemek zordur. O daha çok makamla okunmak için yazılmış dağınık nazım parçalarına benzer.
Muhammed mucize yapmaya muktedir değildir. Onun için Dünya bir mucizedir.
Muhammed aleyhinde çok şey söylenmiş olmasına rağmen zevk düşkünü değildi.Çok sade yaşardı.Arpa ekmeği yer su içerdi.Gösteriş ve kibirden hoşlanmazdı.
Hülasa Muhammed’in dini bir nevi Hıristiyanlıktır.Müslümanlık İskandinav putçuluğuna ilahi bir unsur katılması suretiyle meydana gelmiş bir dindir.
(Bu görüşler Carlyle aittir. Tarafımızdan doğru bulunmamaktadır.)
 
DANTE                                       12 mayıs 1840
1265 yılında Floransa’da cemiyetin yüksek tabakasında doğdu.İyi bri eğitim aldı.Beatris adında bir kıza aşık olmuştu.Beatris’in başkasıyla evlenmesi ve sonrası ölümü Dante’yi çok etkilemiştir.
Dante’nin   partisi kaybedince memleketinden sürülür.mal ve mülküne el konur.O gurbette sefil bir hayat sürer.Bu sıkıntı içinde ölçülmez bir mistik nağme olan “İlahi komedya’”yı yazdı.
Ravenna şehrinde öldü.Floransalılar 100 yıl sonra kemiklerini istedilerse de Ravennalılar vrmediler.
“Ben Dante doğduğum şehirden kovulmuş olarak burada yatıyorum” beytinde gördüğümüz gibi Dante’nin    şiiri     bir nağmedir.
Dante cehennem,araf ve cenneti sembol olarak işlememiştir. O ortaçağımızın ,yeni Avrupa’mızın dinini ve iç hayatını bir musiki halinde vücutlandırmıştır.
Dante bize iman ve ruh vermiştir.
 
SHKESPEARE 
Goethe Shakespeare için “eşyayı gören bir insandı” der.Eşyanın içi ahengini meydana koyan,tabiatın istediği şeyi çok kere kaba saba vücutlar içine gizlediği ahenkli fikri  açığa vurduran odur.
Shakespeare’nin eserlerinde İngiliz tarihinin büyük çıkıntıları gayet iyi kavranmıştır.Orad her şey insicam içinde belirir.Bunlar birer destandır.
Azincourt muharebesinde yorgun bitkin askerleri “ Siz bütün azaları ingilterede yaratılmış cesur askerler” sözüyle vatansever yönünü gösteren Shakespeare nin eserlerindeki pencereden onun içindeki dünyanın ışıklarını fark edebiliriz.
O şüpheci değildi.Vatan sevgisinden az bahsetmekle vatansız,imandan az bahsetmekle şüphece değildi.
Warvickşire’nin fakir köylüsü Shakespeare,tiyatro müdürlüğüne yükseldi.Eserlerini verdi.Biz onu tanrılaştırmadık,ama Hindistan’a değişmeyiz.
 
LUTHER           KNOXE      PÜRİTENLİKBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

GAM YÜKLERİ İLE YÜKÜMÜZ TUTTUK

Aşık ÖMERden

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Hicran katarının kervanıyız biz
Feleğin ağusun aşında bulduk
Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

Hakikat yolunu tutmuş gideriz
Kemlik edenlere iy'lik ederiz
Hazret-i Hüda'nın emrin tutarız
Rah-ı hakikatın rehvanıyız biz

Ey Ömer aşk ile irfan yoluyuz
Serv-i tubaların servi dalıyız
Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
Sevmiyenin şah ü hakanıyız biz

Bağrıma Ekin Tohum

Bağrıma ekin tohum
Yeşersin sakin ruhum


Milyonlarca yıl ben de
Yemyeşildim mutluydum
Canlılar gezdi tende
Sevgiliydim kutluydum


Bana ekseniz tohum
Gülümser temiz ruhuım


Ağaçlıydım ev oldum
Dallarım kuşa yuva
Sincaplara üst yoldum
Şen şakraktı dağ ova


Hasretim verin tohum
Murada ersin ruhum


Sel götürmesin beni
Sular şarkı söylesin
Yel üfürmesin emi
Çiçeklerle söyleşin


Bir kazma ve bir tohum
Sabırsız bekler ruhum

11.Şubat 2008

Mevlüt YanarErişilmez

Bir erişilmeze duyulan özlem
Ruhları ateşte tava getirir
Dünya avucunda hükümdar olur
Belki mevlasına çabuk yetirir

Mevlüt Yanar

HADİM ADININ KÖKENİ
Hadim adını Keykubad’ın valisi Kamerüddin Hadim Bey den almıştır. (Büyük Sultan Alaaddin Keykubad Hadim Ermenek üzerinden Silifke’ye ordu yürütüp bölgeyi Ermenilerden temizleyince Kamerüddin Hadim Lala yı yöreye yönetici yapmış, onun başarılı yönetimi bahsedilen yerlerin Hadimeli olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Konuyla ilgili makalem Hadimin sesi gazetesinde 1994 te yayımlanmıştı. Bu konuda ipucu bilgileri Prof Osman Turan ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” adlı eserinde bulunmaktadır.) Selçuklu sonrası Hadim İli Karaman Beyliğinin vatanı olunca İklim-i Karamanın bir parçası olmuş ve önemini yitirmiştir. Ancak idari birim olarak Merkezi bazen Pillonda (Taşkent-Pirlerkondu-Philedelfia…), bazen Hadim olmak üzere varlığını sürdürmüştür. 18.Yüzyılda Ebu Said Muhammed Hadimi’nin ülke çapında bilim ve tasavvuf adamı olarak ünlenmesi Hadim’i de Osmanlı Ülkesinde hatırı sayılır konuma yükseltmiştir. Zaman zaman Karaman ilçesine bağlanan Hadim 1926 da Hakettiği ilçelik ünvanını tekrar kazanmıştır.

http://www.gezlevi.com/2014/01/hadim-adinin-kokeni-hadim-nedir-nedemek/
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=